Lexpera - Literatür

Gelişmiş arama Aç

Kapat
Kapat

Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz

Kapat

Sort

Sırala: Yayın Tarihi Aç

Sayfa 1 / 3151 ile 25 arasındaki dökümanlar

RAPOR

Dış kaynak
Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri-Aralık 2016

BDDK / Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Aralık 2017

MAKALE

Dış kaynak
Finansallaşma Çağında Eşitsizliklerin Görünümü ve Devletin Rolü

Umut Üzar / Bankacılar Dergisi, Haziran 2017, Sayı 101

MAKALE

Dış kaynak
Bankaların Bireysel Bankacılık Müşterilerinin Şikayetlerinin Nedenleri ve Seyrine Dair Analiz: Türkiye Bankalar Birliği Üyesi Banka Uygulamaları

Elif Gül Özak / Bankacılar Dergisi, Haziran 2017, Sayı 101

MAKALE

Dış kaynak
Gelişmiş ve Yükselen Ekonomilerde Krizlerin Banka Performansına Etkileri

Batu Tunay / Bankacılar Dergisi, Haziran 2017, Sayı 101

MAKALE

Dış kaynak
Kredi Kartı Sorunları, Finansal Okuryazarlık ve Finansal Eğitim

Gülsün Akın, Levent Yıldıran / Bankacılar Dergisi, Haziran 2017, Sayı 101

MAKALE

Dış kaynak
Spot ve Vadeli Piyasa İlişkilerine Markov Rejim Değişim Modelleri Yaklaşımı

Ayben Koy / Bankacılar Dergisi, Haziran 2017, Sayı 101

MAKALE

Dış kaynak
Finansal Kısıtlar, Döviz Kurları ve Firmaların Yaşama Şansları Üzerine Bir İnceleme

Toraganlı Nazlı Karamollaoğlu / Bankacılar Dergisi, Haziran 2017, Sayı 101

BİLGİ NOTU

Dış kaynak
Banka Şubelerinde Alınacak Güvenlik Tedbirlerine İlişkin BDDK Yönetmelik Değişikliği

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Haziran 2017

RAPOR

Dış kaynak
Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri-Mart 2017

BDDK / Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Mayıs 2017

MAKALE

Dış kaynak
Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs

Ersin Şare / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2017, Sayı 130

MAKALE

Dış kaynak
İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım Suçu Kapsamındaki Cinsel Şiddet Fiilleri

Volkan Maviş / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2017, Sayı 130

MAKALE

Dış kaynak
Kadının Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetten Kaynaklanan Sığınma Hakkı

Recep Doğan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2017, Sayı 130

MAKALE

Dış kaynak
Türk Mevzuatında Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu

Zeynep Güdük / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2017, Sayı 130

MAKALE

Dış kaynak
Riskli Alan İlanı ve Hukuki Sonuçları

Yasin Sezer / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2017, Sayı 130

MAKALE

Dış kaynak
Vergi Hukukunda Tekerrür ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşma ile İlişkisi

Kerem Öncü / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2017, Sayı 130

MAKALE

Dış kaynak
Zorunlu Pay Alım Teklifi Fiyatının Şirket Esas Sözleşmesi ile Belirlenmesi Hakkında Bir İnceleme

Emre Subaşı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2017, Sayı 130

MAKALE

Dış kaynak
Avukatlık Mesleğinde Piskolojik Taciz: Mobbing

Burcu Görkemli / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2017, Sayı 130

MAKALE

Dış kaynak
Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Kararları Işığında Ahlaki Aktivist Avukat Yaklaşımı

Nadire Özdemir / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2017, Sayı 130

MAKALE

Dış kaynak
Şirket Etiği ya da İtibar Yönetimi Projesi: Haklar ve Hukuk Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Fatih Keskin / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2017, Sayı 130

MAKALE

Dış kaynak
Güncel Gelişmeler Işığında Türk Vatandaşlığının İstisnai Haller Kapsamında Kazanılması

Neşe Baran Çelik / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2017, Sayı 130

MAKALE

Dış kaynak
Güney Çin Denizi Tahkiminde Hakemlik Mahkemesi’nin İnsanlığın Ortak Mirası ve Diğer Devletlerin Deniz Alanlarına Sağladığı Koruma: Ada Statüsünün Sınırlanması

Uğur Bayıllıoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2017, Sayı 130

MAKALE

Dış kaynak
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Tedbir

Gonca Erol / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2017, Sayı 130

MAKALE

Dış kaynak
Sigorta Dolandırıcılığı Suçu

Uğur Arslan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mayıs 2017, Sayı 130

MAKALE

Tam Metin
Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü Davasının Üçüncü Kişilere Etkisi

Cahit Suluk / Lexpera, Nisan 2017

MAKALE

Tam Metin
Tasarımcıya Seçenek Bırakmayan Tasarımların Hukuki Durumu

Cahit Suluk / Lexpera, Nisan 2017

Önceki  Sayfa: 1 2 3 ... 315Sonraki
Filtreler
TEMİZLE


©2015 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.