Lexpera - Literatür

Gelişmiş arama Aç

Kapat
Kapat

Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz

Kapat

Sort

Sırala: Yayın Tarihi Aç

Sayfa 1 / 3041 ile 25 arasındaki dökümanlar

RAPOR

Dış kaynak
Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri-Aralık 2016

BDDK / Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Aralık 2017

RAPOR

Dış kaynak
Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri-Mart 2017

BDDK / Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Mayıs 2017

MAKALE

Tam Metin
Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü Davasının Üçüncü Kişilere Etkisi

Cahit Suluk / Lexpera, Nisan 2017

MAKALE

Tam Metin
Tasarımcıya Seçenek Bırakmayan Tasarımların Hukuki Durumu

Cahit Suluk / Lexpera, Nisan 2017

MAKALE

Dış kaynak
Dünyada ve Osmanlı’da Zorunlu Çalıştırma: “Amele-i Mükellefe” Uygulaması ve Tarihsel Gelişimi

Yakup Akkuş, Kadir Yıldırım / Çalışma ve Toplum, Nisan 2017, Sayı 53

MAKALE

Dış kaynak
2008 Küresel Ekonomik Krizi Sonrasında İşgücü Piyasasının Beceri Uyuşmazlığı Açısından Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği

Munise Aktaş Tuba / Çalışma ve Toplum, Nisan 2017, Sayı 53

MAKALE

Dış kaynak
Kapitalizmin Üçüncü Krizi Karşısında Türkiye Ekonomisi

Aynur Uçkaç / Çalışma ve Toplum, Nisan 2017, Sayı 53

MAKALE

Dış kaynak
İktisadi Düşüncede Değerin Kaynağı Sorunsalı

Sema Yılmaz Genç, Tuğçe Çağlayan / Çalışma ve Toplum, Nisan 2017, Sayı 53

MAKALE

Dış kaynak
Sosyal Politika ile Klientalizm İlişkisi; Gıda Bankacılığı Üzerinden Bir Değerlendirme

Seyran Çuhadar Gürsoy / Çalışma ve Toplum, Nisan 2017, Sayı 53

MAKALE

Dış kaynak
Ücret Eşitsizliği ve Ücretin Sosyoekonomik Belirleyenleri: İstanbul Örneği

Parla Onuk / Çalışma ve Toplum, Nisan 2017, Sayı 53

MAKALE

Dış kaynak
Sendikalaşmayı Kültürlerarası Psikoloji Çerçevesinden Ele Almak: İşsizlik ve Milli Gelirin Ötesinde Kültürün Etkisi

Özge Kantaş / Çalışma ve Toplum, Nisan 2017, Sayı 53

MAKALE

Dış kaynak
Bir Sosyal Koruma Olarak İş Kanunu’nda Gebe ve Yeni Doğum Yapan Kadın Çalışanlara Yönelik İzinler ve Kısmi Süreli Çalışma Hakkı Üzerine Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi

Tülay Ulusoy / Çalışma ve Toplum, Nisan 2017, Sayı 53

MAKALE

Dış kaynak
Alman Federal Mahkeme Kararları

Çalışma ve Toplum, Nisan 2017, Sayı 53

MAKALE

Dış kaynak
Çalışma Yaşamında Yaşlılık: Yaşlı Çalışanlar ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

Çağlar Özen, Serap Özbek / Çalışma ve Toplum, Nisan 2017, Sayı 53

MAKALE

Dış kaynak
İşveren veya İşveren Vekillerine Göre Kreş/Gündüz Bakımı/Yurt Hizmeti ve İstihdam İlişkisi: Denizli İli Örneği

Handan Kumaş / Çalışma ve Toplum, Nisan 2017, Sayı 53

MAKALE

Dış kaynak
Mali Disiplin Sürecinde İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliğinin Analizi: Türkiye Örneği

Şehnaz Bakır Yiğitbaş / Bankacılar Dergisi, Mart 2017, Sayı 100

MAKALE

Dış kaynak
Ticari İşlemlerde Teslimsiz Tescilli Taşınır Rehni

Sefer Oğuz / Bankacılar Dergisi, Mart 2017, Sayı 100

MAKALE

Dış kaynak
Türkiye’de Arz ve Talep Açısından Konut Yatırım Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Üstün Hatipoğlu, Harun Tanrıvermiş / Bankacılar Dergisi, Mart 2017, Sayı 100

MAKALE

Dış kaynak
Bankalarda Genel Kurul Toplantılarının Yapılma Esasları

Mustafa Yavuz / Bankacılar Dergisi, Mart 2017, Sayı 100

BİLGİ NOTU

Dış kaynak
TCMB 1 Nisan 2017 Tarihinden İtibaren Kredi Kartı ve KMH İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapmadı

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Şubat 2017

BİLGİ NOTU

Dış kaynak
Borçlanma Araçları Tebliği Değişikliği Ne Getiriyor?

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Şubat 2017

BİLGİ NOTU

Dış kaynak
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıkların Çekirdek Sermayeye Dahil Edilebilmesi Hk. BDDK Görüşü

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Şubat 2017

BİLGİ NOTU

Dış kaynak
KMH Açılması ve KMH Limitlerinden Kredi Taksidi Tahsilatları İçin Müşterilerden İki Ayrı Onay Alınacak

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Şubat 2017

BİLGİ NOTU

Dış kaynak
Kaldıraçlı İşlemlere (Foreks İşlemlerine) Getirilen Yeni Düzenleme Bireysel Yatırımcıları Etkileyecek

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Şubat 2017

BİLGİ NOTU

Dış kaynak
686 ve 687 Sayılı KHK’larla Bankacılık Kanunu’ndaki Zimmet Suçu ve TMSF’nin Kayyım Atandığı Şirketlere Yönelik Yapılan Düzenlemeler

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Şubat 2017

Önceki  Sayfa: 1 2 3 ... 304Sonraki
Filtreler
TEMİZLE


©2015 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.