Lexpera - İçtihat

Gelişmiş arama Aç

Kapat
Kapat

Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz

Kapat

Sort

Sırala: Karar Tarihi Aç

Sayfa 1 / 812541 ile 25 arasındaki dökümanlar

AyM

2. B., B. 2014/5167 T. 28.9.2016

Yargıtay

8. HD., E. 2016/17000 K. 2017/887 T. 31.1.2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz ...

Yargıtay

8. HD., E. 2016/8316 K. 2017/895 T. 31.1.2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, ...

Yargıtay

8. HD., E. 2015/241 K. 2017/939 T. 31.1.2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandı...

Yargıtay

8. HD., E. 2016/19654 K. 2017/941 T. 31.1.2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz ...

Yargıtay

8. HD., E. 2017/463 K. 2017/803 T. 30.1.2017

davanın kabulü

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz...

Yargıtay

8. HD., E. 2017/468 K. 2017/807 T. 30.1.2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz ...

Yargıtay

8. HD., E. 2017/480 K. 2017/809 T. 30.1.2017

tahliye talebi

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, itirazın kaldırılması ve tahliye talebinin reddine, karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalar...

Yargıtay

8. HD., E. 2017/462 K. 2017/811 T. 30.1.2017

davanın kabulü

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, tem...

Yargıtay

8. HD., E. 2017/492 K. 2017/813 T. 30.1.2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere,...

Yargıtay

8. HD., E. 2017/604 K. 2017/817 T. 30.1.2017

davanın kabulü

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz...

Yargıtay

8. HD., E. 2017/438 K. 2017/831 T. 30.1.2017

davanın kabulü

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz...

Yargıtay

8. HD., E. 2017/430 K. 2017/833 T. 30.1.2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz ...

Yargıtay

8. HD., E. 2017/401 K. 2017/835 T. 30.1.2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabul karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, te...

Yargıtay

8. HD., E. 2017/365 K. 2017/837 T. 30.1.2017

davanın kabulü

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hüküm davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz ...

Yargıtay

8. HD., E. 2017/358 K. 2017/839 T. 30.1.2017

davanın kabulü

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hüküm davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz ...

Yargıtay

8. HD., E. 2017/336 K. 2017/841 T. 30.1.2017

davanın kabulü

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Yargıtay ilamında belirtilen bozma sebepleri çerçevesinde işlem yapılarak ka...

Yargıtay

8. HD., E. 2017/324 K. 2017/843 T. 30.1.2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine karar verilmiş olup hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayan...

Yargıtay

8. HD., E. 2017/444 K. 2017/845 T. 30.1.2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabul karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, te...

Yargıtay

8. HD., E. 2016/21795 K. 2017/855 T. 30.1.2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Yargıtay ilamında belirtilen bozma sebepleri çerçevesinde işlem yapıla...

Yargıtay

8. HD., E. 2016/21936 K. 2017/857 T. 30.1.2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz ...

Yargıtay

8. HD., E. 2015/904 K. 2017/861 T. 30.1.2017

davanın kabulü

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz...

Yargıtay

8. HD., E. 2015/879 K. 2017/863 T. 30.1.2017

davanın kabulü

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz...

Yargıtay

8. HD., E. 2017/1375 K. 2017/865 T. 30.1.2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabul karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, te...

Yargıtay

8. HD., E. 2016/21750 K. 2017/869 T. 30.1.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının bozulmasına dair ... sayılı Daire ilâmının müddeti içinde tashihen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:…/…Düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıy...

Önceki  Sayfa: 1 2 3 ... 81254Sonraki
Filtreler
TEMİZLE


©2015 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.