Lexpera - İçtihat

Gelişmiş arama Aç

Kapat
Kapat

Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz

Kapat

Sort

Sırala: Karar Tarihi Aç

Sayfa 1 / 860661 ile 25 arasındaki dökümanlar

Yargıtay

8. HD., E. 2016/21390 K. 2017/667 T. 24.1.2017

davanın kabulü

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hüküm davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.…/…Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve ilâ...

Yargıtay

3. HD., E. 2016/10190 K. 2017/60 T. 16.1.2017

Taraflar arasında görülen iştirak nafakası davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar...

Yargıtay

3. HD., E. 2016/10207 K. 2017/67 T. 16.1.2017

Taraflar arasında görülen yoksulluk nafakasının kaldırılması - indirilmesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içe...

Yargıtay

13. CD., E. 2016/4682 K. 2017/2025 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2015/12572 K. 2017/2063 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2017/1620 K. 2017/2013 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2016/3168 K. 2017/2015 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2016/4970 K. 2017/2017 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2016/4979 K. 2017/2019 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2017/1725 K. 2017/2021 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2017/1721 K. 2017/2023 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2016/4045 K. 2017/2027 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2017/1444 K. 2017/2029 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2017/1706 K. 2017/2031 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2017/1154 K. 2017/2033 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2016/3775 K. 2017/2035 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2017/1722 K. 2017/2037 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2016/3129 K. 2017/2039 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2016/1978 K. 2017/2041 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2016/2308 K. 2017/2043 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2016/3966 K. 2017/2045 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2016/19054 K. 2017/2047 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2016/3069 K. 2017/2049 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2016/18915 K. 2017/2051 T. 2.3.2017

Yargıtay

13. CD., E. 2017/1758 K. 2017/2053 T. 2.3.2017

Önceki  Sayfa: 1 2 3 ... 86066Sonraki
Filtreler
TEMİZLE


©2015 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.