Lexpera - İçtihat

Gelişmiş arama Aç

Kapat
Kapat

Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz

Kapat

Sort

Sırala: Karar Tarihi Aç

Sayfa 1 / 878921 ile 25 arasındaki dökümanlar

Danıştay

11. D., E. 2016/5726 K. 2016/4572 T. 8.12.2016

Yargıtay

13. CD., E. 2015/6448 K. 2017/3773 T. 6.4.2017

karşılıksız yararlanma

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…1-02.08.2011 tarihli tutanak aslı ya da onaylı örneği olmadan sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulması,…/…2-02.07.2012 tarihinde kabul edilerek, 28344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 05.07.2012 tarihinde yür...

Yargıtay

13. CD., E. 2017/1912 K. 2017/3755 T. 6.4.2017

hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme

SUÇLAR : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma, mala zarar verme…/…Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…I-Sanık hakkında konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarndan kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;…/…Hü...

Yargıtay

13. CD., E. 2017/1913 K. 2017/3753 T. 6.4.2017

hırsızlık

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…I-Sanık hakkında işyeri dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;…/…Hükmolunan cezanın miktar ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK'nın 286/2-a maddesi uyarınca, ...

Yargıtay

13. CD., E. 2015/7951 K. 2017/3777 T. 6.4.2017

karşılıksız yararlanma

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…1-02.07.2012 tarihinde kabul edilerek, 28344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmas...

Yargıtay

13. CD., E. 2015/7824 K. 2017/3779 T. 6.4.2017

karşılıksız yararlanma

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…1-Sanık hakkında kayıtsız sayaç ile elektrik kullandığına dair kaçak tespit tutanağının düzenlenmesi karşısında; sanığın meskeninde kullanılan elektrik sayacının tüketimi eksik gösterip göstermediği veya sayaca t...

Yargıtay

13. CD., E. 2017/63 K. 2017/3805 T. 6.4.2017

hırsızlık

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…Suça sürüklenen çocuğun inşaat alanından kabloları çalması şeklindeki eyleminin TCK'nun 142/1-e maddesine uyduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.…...

Yargıtay

13. CD., E. 2015/15021 K. 2017/3807 T. 6.4.2017

hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme

SUÇLAR : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme…/…Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve h...

Yargıtay

13. CD., E. 2016/18271 K. 2017/3811 T. 6.4.2017

hırsızlık

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:…/…28/06/2016 tarihinde tebliğ edilen hükmü, 1412 sayılı CMUK'nun 310. maddesinde öngörülen bir haftalık yasal süreden sonra 08/07/2016 tarihinde temyiz eden sanığın temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. madd...

Yargıtay

13. CD., E. 2017/2207 K. 2017/3707 T. 6.4.2017

hırsızlık • kanun yararına bozma • mala zarar verme • mükerrirlere özgü infaz rejimi

Hırsızlık suçundan sanık ... ...’ın, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 493/1, 522, 59 ve 81/2. maddeleri gereğince 2 yıl 14 ay 26 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair .... Asliye Ceza Mahkemesinin 12/09/1990 tarihli ve 1990/338 esas, 1990/613 sayılı kararını müteakip, ...…/…13/08/2015 tarihli ...

Yargıtay

13. CD., E. 2017/1296 K. 2017/3709 T. 6.4.2017

hırsızlık • kanun yararına bozma

Hırsızlık suçundan sanık ... ...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/2-h ve 62. maddeleri gereğince iki kez 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ...…/…Asliye Ceza Mahkemesinin 12/04/2016 tarihli ve 2015/764 esas, 2016/359 sayılı kararına karşı, Adalet Bakanlığı'nın 07.12.2016 ...

Yargıtay

13. CD., E. 2017/2199 K. 2017/3711 T. 6.4.2017

denetimli serbestlik • hırsızlık • kanun yararına bozma • mükerrirlere özgü infaz rejimi

Asliye Ceza Mahkemesinin 06/12/2011 tarihli ve 2010/449 esas, 2011/768 sayılı kararına karşı, Adalet Bakanlığı'nın 08.03.2017 gün ve 94660652-105-59-1933-2016-Kyb sayılı yazısı ile kanun yararına bozma ihbarında bulunulduğundan ...…/…Başsavcılığı'nın 17.03.2017 gün ve 2017/17055 sayılı ihbarnamesiyl...

Yargıtay

13. CD., E. 2017/2198 K. 2017/3713 T. 6.4.2017

hırsızlık • kanun yararına bozma

Hırsızlık suçundan sanık ... ...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142/2-h ve 143. maddeleri gereğince 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair ...…/…01/04/2016 tarihli ve 2015/572 esas, 2016/144 sayılı kararına karşı, Adalet Bakanlığı'nın 08.03.2017 gün ve 94660652-105-27-11121-2016-K...

KIK

KİK, K. 2017/MK-100 T. 05.04.2017

2015/57323 İhale Kayıt Numaralı "Trt Genel Müdürlük Personelinin Ve Ayında Görevli Personeli Ve Diğer Nöbetçi Personeli İçin Personel Taşıma Hizmeti" İhalesi

KIK

KİK, K. 2017/MK-101 T. 05.04.2017

2015/26244 İhale Kayıt Numaralı "İstanbul Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ve Bağlı Kuruluşlar Bünyesinde Görevlendirilecek 01/05/2015 İle 31/12/2017 (32 Ay) Tarihleri Arasında 290 Meslek Elemanı İle 147 Veri İşletim Ve Otomasyon Personel" İhalesi

KIK

KİK, K. 2017/MK-102 T. 05.04.2017

2015/180719 İhale Kayıt Numaralı "Çorum-Sungurlu Göleti" İhalesi

KIK

KİK, K. 2017/MK-103 T. 05.04.2017

2016/245166 İhale Kayıt Numaralı "Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin İhtiyacı Olan Elektrik Enerjisi" İhalesi

KIK

KİK, K. 2017/MK-104 T. 05.04.2017

2016/350312 İhale Kayıt Numaralı "Malzeme Dahil 4 Kap Yemek" İhalesi

KIK

KİK, K. 2017/MK-105 T. 05.04.2017

2016/388989 İhale Kayıt Numaralı "2017 Yılı Operatör, Şoför, Kalifiye Eleman Ve Asfalt İşçisi" İhalesi

KIK

KİK, K. 2017/MK-106 T. 05.04.2017

2012/16014 İhale Kayıt Numaralı "Genel Temizlik Ve İlaçlama" İhalesi

KIK

KİK, K. 2017/MK-107 T. 05.04.2017

2016/425456 İhale Kayıt Numaralı "Hastanemiz Muhtelif Kliniklerine 5 Kalem Sarf Malzeme Alımı" İhalesi

KIK

KİK, K. 2017/MK-97 T. 05.04.2017

2016/71152 İhale Kayıt Numaralı "2016 Yılı Eşme Ve Ulubey Köy Yollarında Kullanılmak Üzere A Tipi(19-25) Asfalt Mıcırı İle Temel Malzmesi(0-14) Alımı" İhalesi

KIK

KİK, K. 2017/MK-98 T. 05.04.2017

2009/171855 İhale Kayıt Numaralı "BURDUR MERKEZ KÖYLERİ AT VE TİGH PROJESİ" İhalesi

KIK

KİK, K. 2017/MK-99 T. 05.04.2017

2015/101983 İhale Kayıt Numaralı "Ankara İli Ve İlçeleri Tretuvar, Kavşak Ve Beton Bariyer Döşenmesi İşi" İhalesi

KIK

KİK, K. 2017/UH.I-1017 T. 05.04.2017

2017/4855 İhale Kayıt Numaralı "Personele Dayalı" İhalesi

Önceki  Sayfa: 1 2 3 ... 87892Sonraki
Filtreler
TEMİZLE


©2015 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.