Lexpera - Mevzuat

Gelişmiş arama Aç

Kapat
Kapat
Kapat

Kuruma göre süz

Kapat

Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz

Kapat

Sort

Sırala: Yürürlüğe Giriş Tarihi Aç

Sayfa 1 / 5631 ile 25 arasındaki dökümanlar

112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

2015/758/AB - RG. 19.08.2016/29806 - Yürürlüğe Giriş T. 31.03.2018

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

RG. 22.06.2016/29750 - Son Değişiklik T. 01.01.2018

Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik

AB/2015/68 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik

AB/1322/2014 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği

AB/2015/96 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmelik

AB/2015/504 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği

AB/2015/208 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

AB/167/2013 - RG. 14.08.2014/29088 - Son Değişiklik T. 01.01.2018

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

AB/168/2013 - RG. 22.08.2015/29453 - Son Değişiklik T. 01.01.2018

İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına ve Piyasa Gözetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik

AB/901/2014 - RG. 26.01.2017/29960/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Araç Fonksiyonel Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik

AB/3/2014 - RG. 26.01.2017/29960/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Araçların Yapısı ve Genel Gereklilikleri Hakkında Yönetmelik

AB/44/2014 - RG. 26.01.2017/29960/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performans Şartları Hakkında Yönetmelik

AB/134/2014 - RG. 26.01.2017/29960/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği

RG. 07.03.2017/30000 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2017

63611781-120[94-2016-2]-38 Sayılı Özelge

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.12.2017

Üst Hakkı Bedelinin kira geliri olup olmadığı hk.

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Seri No: 15 - RG. 27.12.2016/29931 - Yürürlüğe Giriş T. 27.12.2017

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği

RG. 26.02.2016/29636 - Yürürlüğe Giriş T. 11.09.2017

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

RG. 24.02.2017/29989 - Yürürlüğe Giriş T. 01.09.2017

TS EN ISO 10297 Gaz Tüpleri – Tüp Vanaları – Özellikler ve Tip Deneyleri (ISO 10297:2014) Standardı ile İlgili Tebliğ

MSG - MS - 2016/20 - RG. 26.01.2017/29960 - Yürürlüğe Giriş T. 26.07.2017

TS EN ISO 3807 Gaz Tüpleri – Asetilen Tüpleri – Temel Gerekler ve Tip Deneyi (ISO 3807:2013) Standardı ile İlgili Tebliğ

MSG - MS - 2017/1 - RG. 26.01.2017/29960 - Yürürlüğe Giriş T. 26.07.2017

Maden Atıkları Yönetmeliği

RG. 15.07.2015/29417 - Son Değişiklik T. 15.07.2017

Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik

RG. 12.01.2017/29946 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2017

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

RG. 31.01.2017/29965 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2017

Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği

RG. 16.12.2016/29920 - Yürürlüğe Giriş T. 16.06.2017

Önceki  Sayfa: 1 2 3 ... 563Sonraki
Filtreler
TEMİZLEYürürlük Durumları

©2015 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.