Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : .../...

KARAR NO : .../...

HÂKİM :

KÂTİP :

DAVACI :

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVA : Boşanma, Velayet, Nafaka, Maddi ve Manevi Tazminat

DAVA TARİHİ : .../.../...

KARAR TARİHİ : .../.../...

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.