Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO : .../...

HÂKİM :

KÂTİP :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA : Boşanma (Boşanma Ve Mal Paylaşımı)

DAVA TARİHİ : .../.../...

Davacı tarafından Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosuna verilen ve Mahkememize Tevdi edilen dava dilekçesi mahkememiz esas defterine kaydı yapıldı.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.