Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : .../...

Davacı ... tarafından davalı ... aleyhine açılan ... davası nedeniyle;

Ekte gönderilen mahkememize ait hüküm metninin bölgenizde yayın yapan mahalli bir gazete ile ilan ettirilrek ilanın yayınlandığına ilişkin gazete ile valilikçe onanmış fatura veya makbuzun ivedi olarak mahkememize gönderilmesi rica olunur.../.../...

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.