Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : .../...

Davacı/Davacılar ... ile davalı/davalılar ... arasında mahkememizde görülmekte olan ... davası nedeniyle;

Aşağıda kimliği yazılı mevcutlu olarak gönderilen şahsın adayı ... oğlu/kızı .../.../... doğumlu, ...’nun gerekli muayenesinin ve tedavisinin yapılarak, hastalığının tanımı yapıldıktan sonra:

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.