Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : .../...

Davacı/Davacılar ... ile davalı/davalılar ... arasında mahkememizde görülmekte olan ...davası nedeniyle;

Aşağıda isim ve mahkememizde mevcut adresi yazılı olan şahısların belirtilen adreste oturup oturmadıkları, ayrıca muhtarlıklardan ve çevredeki yakınlarından tebligata yarar açık adreslerinin araştırılarak duruşmanın bırakıldığı .../.../...gününden olarak mahkememize bildirilmesi,

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.