Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : .../...

Karar No : .../...

Mahkememizden yukarıda esas ve karar numarası yazılı verilen .../.../... tarihli satış kararına istinaden aşağıda yazılı bulunan taşınmaz taşınmazlar açık arttırma yoluyla satılmıştır.

Hissedarların isimleri ve hisse oranlarını belirtir liste yazımız ekinde gönderilmiş olup,

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.