Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : .../...

İLGİ : … tarih ve ... tel. sayılı yazınız hk.

İlgi sayılı yazınız ile mahkememizin yukarıdaki ESAS NOumaraları yazılı ilamına ilan bedeli olarak ... TL, ... Bankası ... Şubesinin ... nolu hesabına yatırılarak banka dekont örneği ekte gönderilmiştir.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.