Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO : .../...

HÂKİM :

KÂTİP :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVA : Boşanma ve Kişisel Eşyaların iadesi

DAVA TARİHİ : …/…/...

Davacı ... vekili tarafından 01.10.2011 tarihinde yürürlüğü giren 6100 sayılı Kanunun 118. maddesi gereği davalı aleyhine açılan dava Tevzi Memurluğundan mahkememize gönderilen dava evrakı Esas Defterinin yukarıdaki sırasına kaydedildi.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.