Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : .../...

BASIN İLAN KURUMU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

...

Davacı ... tarafından davalı ... aleyhine açılan ... davası nedeniyle;

Mahkememizin yukarıda ESAS NOumarası yazılı ... esas sayılı dava dosyası için ilan bedeli olarak avans niteliğinde ... TL ... Bankası ... şubesinin ... nolu hesabına yatırılarak banka dekont örneği ekte gönderilmiş olup,

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.