Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

DEĞİŞİK İŞ KARARI

T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO :

KARAR NO :

HÂKİM :

KÂTİP :

DAVACI :

DAVALI : Hasımsız

TALEP : Adli Yardım

TALEP TARİHİ : .../.../...

KARAR TARİHİ : .../.../...

Talepte bulanan tarafından mahkememize açılan Adli Yardım Talebinin dosya üzerinden yapılan incelemesi neticesinde;

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.