Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

Sayı : ... Muh

.../.../...

Konu : Bireysel Başvuru Evrakı

İlgi: ... ‘e ait .../.../... tarihli bireysel başvuru dilekçesi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesi uyarınca, ... T.C. Kimlik Numaralı ... tarafından Mahkememize teslim edilmiş olan .../.../... tarihili bireysel başvuru dilekçesi ve ekindeki belgeler ekte sunulmuştur.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.