Aile Mahkemesi - Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

(YAZILI YARGILAMA USULÜNDE)

ESAS NO : .../...

HÂKİM :

KÂTİP :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA : Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin

DAVA TARİHİ : .../.../...

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.