Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO : .../...

HÂKİM :

KÂTİP :

DAVACI :

DAVALI : Hasımsız

DAVA : Bekleme Süresinin Kaldırılması

DAVA TARİHİ : .../.../...

Davacı ... tarafından 01.10.2011 tarihinde yürürlüğü giren 6100 sayılı Kanunun 118. maddesi gereği davalı aleyhine açılan dava Tevzi Memurluğundan mahkememize gönderilen dava evrakı mahkememiz Esas Defterinin yukarıdaki sırasına kaydedildi.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.