Aile Mahkemesi - Bireysel Başvuru Evrakının Alınmasına İlişkin İlgilisine Tebliğ Yazısı
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

Muhabere No : .../...

Müdürlüğünüz aracılığı ile cezaevinizde hükümlü ...’a ait .../.../... havale tarihli Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na yapmı şolduğu bireysel başvurusu .../.../... tarihi itibari ile gereği için Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilmiş olup, işbu yazı ekinde gönderilen bireysel başvuru alındı belgesinin adı geçen’e tebliğ edilerek tebliğ tebellüğ belgesinin mahkememize gönderilmesi rica olunur. .../.../...

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.