Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

Sayı : ... Muh

.../.../...

Konu : Bireysel Başvuru Evrakı

.../.../... tarihi itibariyle sunmuş olduğunuz bireysel başvuru formu ve ekindeki belgeler alınmış ve elektronik ortamda Anayasa Mahkemesine iletilmiştir. Başvurunuzun alınması, onun kabul edilebilir bulunduğu anlamını taşımamaktadır. Anayasa Mahkemesi tarafından başvurunuzun kaydı yapıldıktan sonra, tarafınıza bireysel başvuru numarasını da içeren bir “Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kaydı belgesi” gönderilecektir.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.