Aile Mahkemesi - Basın İlan Kurumuna İlan Gönderme Üst Yazısı
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : .../...

Davacı ... tarafından davalı ... aleyhine açılan ... davası nedeniyle;

Yazı ekinde gönderilen ilanın Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin birisinde bir defaya mahsus olmak üzere ilan edilerek ilan edildiğine dair gazete nüshasının yargılamanın bırakıldığı durusmaTarihi gününden evvel mahkememize gönderilmesi rica olunur. .../.../...

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.