Aile Mahkemesi - Boşanma Davası
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO : .../...

HÂKİM :

KÂTİP :

DAVACI :

DAVALI :

DAVA ÇEŞİDİ :

DAVA : Boşanma

DAVA TARİHİ :

Davacı vekili tarafından Hukuk Mahkemeleri Tevzii Bürosuna verilen ve Tevzi Bürosu tarafından Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesinin mahkememizin esas defterine kaydı yapıldı.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.