Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

MAHKUMİYET

DOSYA NO :

KARAR NO :

C.SAVCILIĞI ESAS NO :

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

BAŞKAN :

ÜYE :

ÜYE :

C. SAVCISI :

KÂTİP :

DAVACI : K.H.

MAĞDUR :

KATILANLAR :

VEKİLİ :

VEKİLLERİ :

SANIK :

MÜDAFİİ :

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.