S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 2.872.339

11
19. CD., E. 2020/4354 K. 2020/14250 T. 9.11.2020Yargıtay

kanun yararına bozma • kanunilik ilkesi • dini ibadet • tehdit • iştirak • içtima

12
4. CD., E. 2020/20084 K. 2020/14352 T. 28.10.2020Yargıtay

akıl hastalığı • hayasızca hareketler

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
CGK., E. 2016/513 K. 2019/371 T. 2.5.2019Yargıtay

akıl hastalığı • bilgisayar programları • etkin pişmanlık • suça teşebbüs • meşru savunma • müsadere • hakkın kullanılması • hak yoksunluğu • iştirak • vücuttan örnek alınması • yaralama • zorunluluk hali • patlayıcı madde • ilgilinin rızası

50
16. CD., E. 2019/1950 K. 2019/2164 T. 29.3.2019Yargıtay

kasten öldürme • adli kontrol • asli fail • asli iştirak • devletin güvenliğine karşı suçlar • bağlılık kuralı • azmettirme • anayasayı ihlal • cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı • fer'i iştirak • fikri içtima • gözetim yükümlülüğü • gerçek içtima • suçun işlendiği yer • irtikap • iştirak • tehdit • özel faillik • hükümete karşı suç • yağma • yaralama • suça iştirak • suça teşebbüs • içtima • ihmali davranış

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: