S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 2.734.621

11
20. HD., E. 2019/4352 K. 2020/1684 T. .8.6.2020 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

18
10. CD., E. 2019/3222 K. 2019/7710 T. 5.12.2019 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
CGK., E. 2016/513 K. 2019/371 T. 2.5.2019 · Yargıtay

akıl hastalığı • bilgisayar programları • etkin pişmanlık • suça teşebbüs • meşru savunma • müsadere • hakkın kullanılması • hak yoksunluğu • iştirak • vücuttan örnek alınması • yaralama • zorunluluk hali • patlayıcı madde • ilgilinin rızası

50
16. CD., E. 2019/1950 K. 2019/2164 T. 29.3.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • adli kontrol • asli fail • asli iştirak • devletin güvenliğine karşı suçlar • bağlılık kuralı • azmettirme • anayasayı ihlal • cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı • fer'i iştirak • fikri içtima • gözetim yükümlülüğü • gerçek içtima • suçun işlendiği yer • irtikap • iştirak • tehdit • özel faillik • hükümete karşı suç • yağma • yaralama • suça iştirak • suça teşebbüs • içtima • ihmali davranış

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: