S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 2.771.178

7
19. CD., E. 2020/4354 K. 2020/14250 T. 9.11.2020 · Yargıtay

kanun yararına bozma • kanunilik ilkesi • dini ibadet • tehdit • iştirak • içtima

8
4. CD., E. 2020/20084 K. 2020/14352 T. 28.10.2020 · Yargıtay

akıl hastalığı • hayasızca hareketler

18
10. CD., E. 2019/3222 K. 2019/7710 T. 5.12.2019 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

35
CGK., E. 2016/513 K. 2019/371 T. 2.5.2019 · Yargıtay

akıl hastalığı • bilgisayar programları • etkin pişmanlık • suça teşebbüs • meşru savunma • müsadere • hakkın kullanılması • hak yoksunluğu • iştirak • vücuttan örnek alınması • yaralama • zorunluluk hali • patlayıcı madde • ilgilinin rızası

40
16. CD., E. 2019/1950 K. 2019/2164 T. 29.3.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • adli kontrol • asli fail • asli iştirak • devletin güvenliğine karşı suçlar • bağlılık kuralı • azmettirme • anayasayı ihlal • cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı • fer'i iştirak • fikri içtima • gözetim yükümlülüğü • gerçek içtima • suçun işlendiği yer • irtikap • iştirak • tehdit • özel faillik • hükümete karşı suç • yağma • yaralama • suça iştirak • suça teşebbüs • içtima • ihmali davranış

47
CGK., E. 2016/851 K. 2018/619 T. 6.12.2018 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • bilgisayar programları • müsadere • toplu suç • ilgilinin rızası • iştirak • zorunluluk hali • vücuttan örnek alınması • meşru savunma • muhafaza altına alma • hakkın kullanılması

49
4. HD., E. 2016/13407 K. 2018/7257 T. 22.11.2018 · Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar • kişilik haklarına saldırı

50
16. CD., E. 2018/3805 K. 2018/4057 T. 12.11.2018 · Yargıtay

adli kontrol • etkin pişmanlık • örgüte üye olma • iştirak

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: