S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 2.007.384

1
CGK., E. 2016/851 K. 2018/619 T. 6.12.2018 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • bilgisayar programları • müsadere • toplu suç • ilgilinin rızası • iştirak • zorunluluk hali • vücuttan örnek alınması • meşru savunma • muhafaza altına alma • hakkın kullanılması

2
16. CD., E. 2018/3805 K. 2018/4057 T. 12.11.2018 · Yargıtay

adli kontrol • etkin pişmanlık • örgüte üye olma • iştirak

6
2. CD., E. 2015/1649 K. 2018/386 T. 29.1.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

7
20. HD., E. 2017/10652 K. 2017/10898 T. 21.12.2017 · Yargıtay

yetkisizlik kararı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

8
CGK., E. 2017/956 K. 2017/370 T. 26.9.2017 · Yargıtay

kapalı duruşma • kasten öldürme • silahlı örgüt • adil yargılamayı etkileme • adam öldürme • devletin güvenliğine karşı suçlar • siyasal veya askeri casusluk • kesintisiz suçlar • devlet sırrı • suç işlemek için örgüt kurma • adli kontrol • suçun işlendiği yer • mükerrirlere özgü infaz rejimi • taksirle öldürme • etkin pişmanlık • nitelikli dolandırıcılık • gizliliğin ihlali • tehdit • görevi kötüye kullanma • terör örgütü üyesi olma • örgüte üye olma • anayasal düzene karşı suçlar • anayasayı ihlal • resmi belgede sahtecilik • hırsızlık • yağma • yaralama • hükümete karşı suç • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • bilgisayar kütükleri • bilgisayar programları • irtikap • iştirak • kanun yararına bozma • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler

9
18. CD., E. 2015/9506 K. 2017/9608 T. 26.9.2017 · Yargıtay

cumhurbaşkanına hakaret • düşünce hürriyeti • ek savunma hakkı • hak yoksunluğu • hakaret • hırsızlık

10
12. CD., E. 2017/150 K. 2017/6231 T. 13.9.2017 · Yargıtay

verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme • mağdurun rızası • özel hayatın gizliliğini ihlal • tehdit

11
19. CD., E. 2016/11731 K. 2017/5901 T. 19.6.2017 · Yargıtay

iftira • hakaret • kanun yararına bozma • düşünce hürriyeti

15
HGK., E. 2015/1106 K. 2017/929 T. 10.5.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • direnme kararı • fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • iş sözleşmesi • ön sorun • taraf sıfatı

16
6. CD., E. 2017/693 K. 2017/1122 T. 3.5.2017 · Yargıtay

iletişimin tespiti • denetimli serbestlik • yağma • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • asli fail • azmettirme • silahla tehdit • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma • hakaret • tefecilik • zincirleme suç • ateşli silah • suçun işlendiği yer

17
17. HD., E. 2017/2059 K. 2017/4461 T. 24.4.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

18
17. HD., E. 2017/2067 K. 2017/4466 T. 24.4.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

19
9. HD., E. 2017/3567 K. 2017/6751 T. 18.4.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • davanın kabulü • gerekçeli kararın kısa karara uygun olması • iş sözleşmesi • kanuni temsilci • yargılama giderleri

20
6. CD., E. 2016/6833 K. 2017/1003 T. 18.4.2017 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • düşünce hürriyeti • haksız tahrik • hırsızlık • işkence • iştirak • kapalı duruşma • kasten yaralama • kötü muamele • taksirle yaralama • yağma

21
17. HD., E. 2017/2064 K. 2017/4128 T. 17.4.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

22
9. HD., E. 2016/9858 K. 2017/6449 T. 13.4.2017 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • davanın kabulü • feshin geçersizliği

23
9. HD., E. 2016/9695 K. 2017/6343 T. 11.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • feshin geçersizliği ve işe iade talebi • haklı neden • iş sözleşmesi

24
17. HD., E. 2017/1631 K. 2017/3880 T. 10.4.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

25
17. HD., E. 2017/1636 K. 2017/3882 T. 10.4.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

26
17. HD., E. 2017/1830 K. 2017/3889 T. 10.4.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

27
10. CD., E. 2017/173 K. 2017/1399 T. 10.4.2017 · Yargıtay

zincirleme suç

28
12. CD., E. 2017/172 K. 2017/2866 T. 6.4.2017 · Yargıtay

adam öldürme • bilinçli taksir • iştirak • kanunilik ilkesi • olası kastla öldürme • orantılılık ilkesi • özen yükümlülüğüne aykırılık • taksirle öldürme • taksirli suç • yaralama

29
23. HD., E. 2016/860 K. 2017/1031 T. 5.4.2017 · Yargıtay

avukatlık ücret sözleşmesi • düzenlenme tarihi • muvazaa iddiası • sıra cetveli

30
16. CD., E. 2017/562 K. 2017/3535 T. 4.4.2017 · Yargıtay

devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak • düşünce hürriyeti • intihar • meşru savunma • örgüte üye olma • silahlı örgüt üyesi olma • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • suç işlemeye tahrik • suça iştirak • terör örgütü üyesi olma

31
22. HD., E. 2017/30670 K. 2017/7334 T. 3.4.2017 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • davanın kabulü • haklı neden • iş sözleşmesi • yargılama giderleri

32
22. HD., E. 2017/29449 K. 2017/7543 T. 3.4.2017 · Yargıtay

feshin geçersizliği ve işe iade talebi • iş sözleşmesi

33
6. CD., E. 2014/1487 K. 2017/880 T. 30.3.2017 · Yargıtay

genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • iştirak • örgüte üye olma • silahla yaralama • suç işlemek için örgüt kurma • tehdit • yağma

34
13. CD., E. 2017/1419 K. 2017/3333 T. 30.3.2017 · Yargıtay

iştirak • kanun yararına bozma • mala zarar verme • nitelikli hırsızlık

35
12. CD., E. 2017/1238 K. 2017/2538 T. 29.3.2017 · Yargıtay

kanun yararına bozma • muhafaza altına alma • tehdit • iştirak

36
17. HD., E. 2017/1620 K. 2017/3406 T. 29.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

37
9. HD., E. 2017/14905 K. 2017/5208 T. 28.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • feshin geçersizliği ve işe iade talebi • iş sözleşmesi

38
9. HD., E. 2017/4051 K. 2017/4843 T. 27.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi

39
9. HD., E. 2016/5500 K. 2017/4915 T. 27.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • feshin geçersizliği • toplu iş sözleşmesi • yargılama giderleri

40
9. HD., E. 2017/3239 K. 2017/5003 T. 27.3.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • belirsiz süreli iş sözleşmesi • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • muvazaa iddiası • zamanaşımı başlangıcı

41
17. HD., E. 2017/212 K. 2017/3273 T. 27.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

42
17. HD., E. 2017/326 K. 2017/3277 T. 27.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

43
17. HD., E. 2017/227 K. 2017/3278 T. 27.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

44
9. HD., E. 2017/597 K. 2017/5190 T. 27.3.2017 · Yargıtay

feshin geçersizliği • görevli ve yetkili mahkeme

45
10. HD., E. 2016/13408 K. 2017/2455 T. 23.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • kapıcılık hizmeti • menfi tespit • muvazaa iddiası • ödeme emrinin iptali

46
10. HD., E. 2016/13476 K. 2017/2467 T. 23.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • muvazaa iddiası

47
15. HD., E. 2017/196 K. 2017/1217 T. 21.3.2017 · Yargıtay

cevap dilekçesi • cevap süresi • dava şartı noksanlığı • dava şartlarının incelenmesi • görevsizlik kararı • hukuki dinlenilme hakkı • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • ilk itirazlar • ön inceleme • savunma hakkı • tazminat davası

48
9. HD., E. 2016/8113 K. 2017/4488 T. 21.3.2017 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • feshin geçersizliği ve işe iade talebi • haklı neden • iade davası • özen yükümü • psikolojik taciz

49
17. HD., E. 2016/19471 K. 2017/2924 T. 20.3.2017 · Yargıtay

iptal davası • tahkim yeri • hakem kurulu kararı • görevli mahkeme • tahkim yargılaması • görevli ve yetkili mahkeme • hakemlerin seçimi

50
23. HD., E. 2015/8314 K. 2017/859 T. 20.3.2017 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • tapu sicili • yapı kooperatifi

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.