S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 7.804

11
2. HD., E. 2018/3127 K. 2018/15305 T. 25.12.2018 · Yargıtay

yabancı mahkeme kararının tanınması • iptal davası • eşitlik ilkesi • usuli kazanılmış hak • kesin delil • bekletici mesele • tenfiz kararı • davanın kabulü

14
15
16
17
20
3. HD., E. 2016/13540 K. 2017/1715 T. 21.2.2017 · Yargıtay

alacağın temliki • dava ehliyeti • dava konusunun devri • davacı sıfatı • ikrar • ilk itirazlar • kamulaştırma • şekil serbestisi • taraf sıfatı • tazminat davası • usul ekonomisi ilkesi • zapta karşı tekeffül

21
22
23
HGK., E. 2019/571 K. 2020/23 T. 16.1.2020 · Yargıtay

feshin geçersizliği • haklı sebeple fesih • ispat yükü • işçinin kişiliğinin korunması • işçinin ölümü • bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi incelemesi • psikolojik taciz • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • delil toplanması • delillerin değerlendirilmesi • direnme kararı • manevi tazminat • manevi zarar • hakimin davayı aydınlatma ödevi • hukuki dinlenilme hakkı • iade davası • ispat hakkı • karşı dava • savunma hakkı • taraflarca getirilme ilkesi • tanıkların dinlenmesi • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu • iş sözleşmesi • serbest meslek • tazminat davası • silahların eşitliği • adil yargılanma hakkı

25
26
28
29
30
31
32
39
2. B., B. 2017/36722 T. 9.5.2019 · Anayasa Mahkemesi
42
GK, B. 2015/19012 T. 27.3.2019 · Anayasa Mahkemesi
43
GK, B. 2015/7216 T. 27.3.2019 · Anayasa Mahkemesi
44
1.B., B. 2016/2595 T. 21.3.2019 · Anayasa Mahkemesi
45
1.B., B. 2016/1253 T. 21.3.2019 · Anayasa Mahkemesi
46
2.B., B. 2015/9814 T. 20.3.2019 · Anayasa Mahkemesi
50
2.B., B. 2016/14883 T. 21.2.2019 · Anayasa Mahkemesi
TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: