Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

birlikte kusur • destekten yoksun kalma • bilirkişi raporu • taleple bağlılık ilkesi • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • sigortalılık başlangıç tarihi • iş kazası • hakkaniyet indirimi • bedensel zarar • davanın kabulü