Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

yeniden yargılama • müteselsil sorumluluk • iş kazası • usuli kazanılmış hak • yargılama giderleri • manevi tazminat • nispi vekalet ücreti • manevi zarar • tazminat alacağı