Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

satış vaadi sözleşmesi • taleple bağlılık ilkesi • davanın kabulü • bilirkişi raporu • istinaf dilekçesi • kira bedeli • tapu iptali