Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

sebepsiz zenginleşme • sözleşmenin geriye etkili feshi • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • tapuya güven ilkesi • inşaat sözleşmesi • tapu sicili • tapu iptali • eser sözleşmesi • karşı dava • yevmiye defteri • tapunun beyanlar hanesine şerh konulması