Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

harç muafiyeti • sıra cetveli • usuli kazanılmış hak • tapu iptali • ispat yükü • davanın kabulü • muvazaa iddiası • bilirkişi raporu • sıra cetveline itiraz • anlaşmalı boşanma • cebri icra • karşı dava