Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararı

Lexpera üyeleri, ulaşmaya çalıştığınız bu Yargıtay 23. Hukuk Dairesi kararına ve daha yüz binlerce karara ulaşabilmekteler.

Bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


genel kurul kararı • kooperatif • satış bedeli • yönetim kurulu • katılma yoluyla temyiz • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yasal temyiz süresi • fatura