Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

delillerin değerlendirilmesi • sözleşme özgürlüğü ilkesi • örf ve âdet • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • ispat yükü • fazla çalışma ücreti • eksik inceleme