Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

bilirkişi raporu • örf ve âdet • sözleşme özgürlüğü • yaşlılık aylığı • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • fazla çalışma ücreti • delillerin değerlendirilmesi