Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı

Lexpera üyeleri, ulaşmaya çalıştığınız bu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararına ve daha yüz binlerce karara ulaşabilmekteler.

Bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


toplu iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • elektronik ortam • yargılama giderleri • yeniden yargılama • karşı dava • görevli mahkeme • hak düşürücü süre • dava şartlarının bulunmaması • asgari geçim indirimi • iş sözleşmesi • kanuni temsilci • eksik inceleme