Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı

Lexpera üyeleri, ulaşmaya çalıştığınız bu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararına ve daha yüz binlerce karara ulaşabilmekteler.

Bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


elektronik ortam • yeniden yargılama • toplu iş sözleşmesi • kanuni temsilci • cevap dilekçesi • görevli mahkeme • asgari geçim indirimi • hak düşürücü süre • karşı dava • yargılama giderleri • iş sözleşmesi • dava şartlarının bulunmaması • eksik inceleme