Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı

Lexpera üyeleri, ulaşmaya çalıştığınız bu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararına ve daha yüz binlerce karara ulaşabilmekteler.

Bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


görevli mahkeme • usul ekonomisi ilkesi • kanuni temsilci • elektronik ortam • yargılama giderleri • haksız fesih • dava şartlarının bulunmaması • hak düşürücü süre • fazla çalışma ücreti • karşı dava • eksik inceleme • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • asgari geçim indirimi