S
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 7

1
64597866-105[258]-20314 Sayılı Özelge · Özelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.10.2017

2
Yatırım Teşvik Belgesinin İptali Hakkında Genelge · Genelgeler

2017/13 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.06.2017

3
B.07.1.GİB.4.21.15.01-120[2017/90]-25 Sayılı Özelge · Özelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.06.2017

4
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2012/1 - RG. 20.06.2012/28329 - Son Değişiklik T. 09.11.2018

5
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname · Kanun Hükmünde Kararnameler

637 - RG. 08.06.2011/27958/1 - Son Değişiklik T. 09.07.2018

6
Katma Değer Vergisi Kanunu · Kanunlar

3065 - RG. 02.11.1984/18563 - Son Değişiklik T. 22.02.2019

7
Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun · Kanunlar

474 - RG. 25.05.1964/11711 - Son Değişiklik T. 09.07.2018

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.