4 Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Karşılaştırılabilecek sürümleri göster Sürüm listesini göster
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD


Hizmet birimleri

Hizmet birimleri

MADDE 161

MADDE 161

Değişik madde: 28.10.2021 t. 85 s. CK. m.23
Değişik madde: 28.10.2021 t. 85 s. CK. m.23

(1) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:

(1) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) Yabancılar Genel Müdürlüğü.

a) Yabancılar Genel Müdürlüğü.

b) Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü.

b) Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü.

c) Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü,

c) Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü,

ç) Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü.

ç) Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü.

d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

e) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı,

e) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı,

f) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

f) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

g) Hukuk Müşavirliği.

g) Hukuk Müşavirliği.

ğ) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

ğ) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

h) Özel Kalem Müdürlüğü.

h) Özel Kalem Müdürlüğü.

(2) Başkanlığın hizmet birimlerinin görevleri şunlardır:

(2) Başkanlığın hizmet birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Yabancılar Genel Müdürlüğü:

a) Yabancılar Genel Müdürlüğü:

1) Düzenli göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

1) Düzenli göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

2) 5543 sayılı Kanunda Bakanlığa verilen görevleri yürütmek.

2) 5543 sayılı Kanunda Bakanlığa verilen görevleri yürütmek.

3) Türkiye’de bulunan vatansız kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

3) Türkiye’de bulunan vatansız kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

4) İlgili mevzuat kapsamında yabancıların sınır kapılarındaki iş ve işlemlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

4) İlgili mevzuat kapsamında yabancıların sınır kapılarındaki iş ve işlemlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

5) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

5) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü:

b) Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü:

1) Uluslararası korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

1) Uluslararası korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

2) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

2) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

3) Menşe ülkelerle ilgili bilgileri toplamak ve güncellemek.

3) Menşe ülkelerle ilgili bilgileri toplamak ve güncellemek.

4) Kabul ve barınma merkezleri ile geçici barınma merkezleri işletmek veya işlettirmek.

4) Kabul ve barınma merkezleri ile geçici barınma merkezleri işletmek veya işlettirmek.

5) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

5) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

6) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin projeleri yürütmek.

6) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin projeleri yürütmek.

7) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

7) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

8) İnsan ticareti mağdurları sığınma evleri ile bu kapsamda ihtiyaç duyulabilecek diğer merkezleri işletmek veya işlettirmek.

8) İnsan ticareti mağdurları sığınma evleri ile bu kapsamda ihtiyaç duyulabilecek diğer merkezleri işletmek veya işlettirmek.

9) İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetleriniyürütmek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek.

9) İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetleriniyürütmek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek.

10) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

10) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü:

c) Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü:

1) Düzensiz göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

1) Düzensiz göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

2) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulanmasını takip etmek.

2) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulanmasını takip etmek.

3) Türkiye’nin taraf olduğu geri kabul anlaşmalarına ilişkin hükümleri yürütmek.

3) Türkiye’nin taraf olduğu geri kabul anlaşmalarına ilişkin hükümleri yürütmek.

4) Geri gönderme merkezlerini işletmek veya işlettirmek.

4) Geri gönderme merkezlerini işletmek veya işlettirmek.

5) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

5) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ç) Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü:

ç) Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü:

1) Yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

1) Yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

2) Başkanlığın görev alanıyla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

2) Başkanlığın görev alanıyla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

3) Yabancılara yönelik uyum faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği yapmak.

3) Yabancılara yönelik uyum faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği yapmak.

4) Yabancılara yönelik iletişim merkezinin işletilmesi, koordinasyonu ve denetimini sağlamak.

4) Yabancılara yönelik iletişim merkezinin işletilmesi, koordinasyonu ve denetimini sağlamak.

5) Kurumsal iletişim çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

5) Kurumsal iletişim çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

6) Göç alanında belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.

6) Göç alanında belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.

7) Göç Kurulunun sekretarya hizmetlerini Başkanlık adına yürütmek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek.

7) Göç Kurulunun sekretarya hizmetlerini Başkanlık adına yürütmek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek.

8) Göç alanına ilişkin projeleri yürütmek, izlemek ve koordine etmek.

8) Göç alanına ilişkin projeleri yürütmek, izlemek ve koordine etmek.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanmasına ve projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamak, yürütülen çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek vermek.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanmasına ve projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamak, yürütülen çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek vermek.

10) Göç alanına ilişkin inceleme, araştırma ve etki analizleri yapmak, yaptırmak ve değerlendirmek.

10) Göç alanına ilişkin inceleme, araştırma ve etki analizleri yapmak, yaptırmak ve değerlendirmek.

11) Yıllık göç raporunu hazırlamak ve yayımlamak.

11) Yıllık göç raporunu hazırlamak ve yayımlamak.

12) Göç alanına ilişkin ulusal ve uluslararası istatistiklerin derlenmesi, raporlanması, analiz edilmesi çalışmalarını yürütmek.

12) Göç alanına ilişkin ulusal ve uluslararası istatistiklerin derlenmesi, raporlanması, analiz edilmesi çalışmalarını yürütmek.

13) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

13) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü:

d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü:

1) Başkanlığın görev alanıyla ilgili bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve işlettirmek.

1) Başkanlığın görev alanıyla ilgili bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve işlettirmek.

2) 6458 sayılı Kanun ve bu Bölüm kapsamındaki kişisel verilerin alınması, korunması, saklanması ve kullanılmasına ilişkin altyapı iş ve işlemlerini yürütmek.

2) 6458 sayılı Kanun ve bu Bölüm kapsamındaki kişisel verilerin alınması, korunması, saklanması ve kullanılmasına ilişkin altyapı iş ve işlemlerini yürütmek.

3) Başkanlık birimleri arasında haberleşmeyi yürütmek, elektronik evrakın kayıt, tasnif ve dağıtımını sağlamak, bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek.

3) Başkanlık birimleri arasında haberleşmeyi yürütmek, elektronik evrakın kayıt, tasnif ve dağıtımını sağlamak, bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek.

4) Taşıyıcılardan ülkemize giriş-çıkış yapan ve ülkemiz sınırları içerisinde seyahat eden yolculara ve mürettebata ilişkin uluslararası düzeyde standartları belirlenmiş olan yolcu verilerinin alınması, korunması, saklanması ve kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

4) Taşıyıcılardan ülkemize giriş-çıkış yapan ve ülkemiz sınırları içerisinde seyahat eden yolculara ve mürettebata ilişkin uluslararası düzeyde standartları belirlenmiş olan yolcu verilerinin alınması, korunması, saklanması ve kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

5) Başkanlığın bilgi güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek ve gerekli tedbirleri almak.

5) Başkanlığın bilgi güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek ve gerekli tedbirleri almak.

6) İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli bilişim entegrasyonuna ve veri paylaşımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

6) İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli bilişim entegrasyonuna ve veri paylaşımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

7) Başkanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

7) Başkanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

8) Başkanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

8) Başkanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

9) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

9) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

10) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

10) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

11) Başkanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

11) Başkanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

12) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

12) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

13) Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik ile afet ve acil durum hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

13) Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik ile afet ve acil durum hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

14) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

14) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

15) Kabul ve barınma merkezleri, geri gönderme merkezleri, insan ticareti mağdurları sığınma evleri ve ihtiyaç duyulan diğer merkezlerin temin, yapım, onarım ve tefrişat işlemlerini gerçekleştirmek.

15) Kabul ve barınma merkezleri, geri gönderme merkezleri, insan ticareti mağdurları sığınma evleri ve ihtiyaç duyulan diğer merkezlerin temin, yapım, onarım ve tefrişat işlemlerini gerçekleştirmek.

16) Başkanlığın görev alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak.

16) Başkanlığın görev alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak.

17) Seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

17) Seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

18) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

18) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı:

e) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı:

1) Başkanlık teşkilatı ile 6458 sayılı Kanun çerçevesindeki yetkili aracı kurumların her türlü işlem ve faaliyetlerine ilişkin denetim, inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmak.

1) Başkanlık teşkilatı ile 6458 sayılı Kanun çerçevesindeki yetkili aracı kurumların her türlü işlem ve faaliyetlerine ilişkin denetim, inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmak.

2) Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında istihdam edilen personelin iddia edilen usulsüzlük ve disiplinsizlikleri ile ilgili olarak araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak.

2) Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında istihdam edilen personelin iddia edilen usulsüzlük ve disiplinsizlikleri ile ilgili olarak araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak.

3) Denetime ilişkin standartları belirlemek ve geliştirmek, rehberler hazırlamak.

3) Denetime ilişkin standartları belirlemek ve geliştirmek, rehberler hazırlamak.

4) Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının işlem ve faaliyetlerinin hukuka uygun yürütülmesine, verimlilik, etkililik ve tutumluluğun sağlanmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek, yürütülen eğitim ve rehberlik çalışmalarına katkı sağlamak, personelin yıllık genel hizmet içi eğitim programlarına ve bunların uygulanmasına ilişkin olarak görüş bildirmek.

4) Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının işlem ve faaliyetlerinin hukuka uygun yürütülmesine, verimlilik, etkililik ve tutumluluğun sağlanmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek, yürütülen eğitim ve rehberlik çalışmalarına katkı sağlamak, personelin yıllık genel hizmet içi eğitim programlarına ve bunların uygulanmasına ilişkin olarak görüş bildirmek.

5) Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, kalkınma planı, stratejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak incelemeler yapmak ve uygulamada görülen aksaklıklar hakkında neriler sunmak.

5) Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, kalkınma planı, stratejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak incelemeler yapmak ve uygulamada görülen aksaklıklar hakkında neriler sunmak.

6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı:

f) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı:

1) Başkanlığın görev alanıyla ilgili konularda diğer ülkeler ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla iletişim ve işbirliğini yürütmek, gerekli bağlantıyı ve koordinasyonu sağlamak, yeni işbirliği alanlarına yönelik çalışmalar yapmak.

1) Başkanlığın görev alanıyla ilgili konularda diğer ülkeler ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla iletişim ve işbirliğini yürütmek, gerekli bağlantıyı ve koordinasyonu sağlamak, yeni işbirliği alanlarına yönelik çalışmalar yapmak.

2) Başkanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.

2) Başkanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.

3) Başkanlık personelinin yurtdışında geçici görevlendirilmeleriyle ilgili işlemleri yürütmek.

3) Başkanlık personelinin yurtdışında geçici görevlendirilmeleriyle ilgili işlemleri yürütmek.

4) Başkanlığın görev alanıyla ilgili ülkeye gelen yabancı heyet ve yetkililerin ziyaretlerini programlamak, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesiyle ilgili çalışma yapmak, koordinasyonu sağlamak.

4) Başkanlığın görev alanıyla ilgili ülkeye gelen yabancı heyet ve yetkililerin ziyaretlerini programlamak, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesiyle ilgili çalışma yapmak, koordinasyonu sağlamak.

5) Başkanlığın görev alanına giren konularda yabancı ülkelerde gerçekleşen faaliyet ve gelişmeleri izlemek.

5) Başkanlığın görev alanına giren konularda yabancı ülkelerde gerçekleşen faaliyet ve gelişmeleri izlemek.

6) Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerde göç konularında görev yapan yetkililerle temasları yürütmek.

6) Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerde göç konularında görev yapan yetkililerle temasları yürütmek.

7) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

7) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

g) Hukuk Müşavirliği:

g) Hukuk Müşavirliği:

1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

2) Gerekli görülmesi hâlinde insan ticareti mağduru hakkında açılacak ya da açılan her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılmak.

2) Gerekli görülmesi hâlinde insan ticareti mağduru hakkında açılacak ya da açılan her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılmak.

3) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

3) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ğ) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği:

ğ) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği:

1) Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.

1) Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.

2) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

h) Özel Kalem Müdürlüğü:

h) Özel Kalem Müdürlüğü:

1) Başkanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek.

1) Başkanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek.

2) Başkanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.

2) Başkanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.

3) Başkanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek.

3) Başkanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek.

4) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

4) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Amaç

Amaç

MADDE 566

MADDE 566

(1) Bu bölümün amacı, Türkiye’de tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirmek ve bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak; gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek; Türkiye’deki bilim insanları ve araştırıcıların toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve korunmasına çalışmak; bilim ve araştırma standartlarının yükseltilmesine yardım etmek amacıyla kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliğe, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Türkiye Bilimler Akademisinin (kısa adı TÜBA) teşkilat, görev ve yetkilerini düzenlemektir.

(1) Bu bölümün amacı, Türkiye’de tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirmek ve bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak; gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek; Türkiye’nin bilim diplomasisine katkı sunmak bilim ve araştırma standartlarının yükseltilmesine yardım etmek amacıyla kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliğe, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Türkiye Bilimler Akademisinin (kısa adı TÜBA) teşkilat, görev ve yetkilerini düzenlemektir.

Değişik fıkra: 18.06.2019 t. 39 s. CK. m.6
Değişik fıkra: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.1

(2) Akademi, bu Bölümde belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir.

(2) Akademi, bu Bölümde belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir.

Görevler

Görevler

MADDE 567

MADDE 567

(1) Türkiye Bilimler Akademisinin görevleri şunlardır:

(1) Türkiye Bilimler Akademisinin görevleri şunlardır:

a) Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemelerde bulunmak ve danışmanlık yapmak.

a) Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemelerde bulunmak ve danışmanlık yapmak.

b) Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak.

b) Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak genç bilim insanlarını teşvik etmek.

Değişik bent: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.2

c) Cumhurbaşkanına Türk bilim insanları ve araştırıcılarının toplumsal statüleri, yaşam düzeyleri, gelirleri ve bilimsel faaliyetlerin gereği olan özel kolaylık ve ayrıcalıklara ilişkin mevzuat değişiklikleri önermek.

c) Cumhurbaşkanına Türk bilim insanları ve araştırıcılarının toplumsal statüleri, yaşam düzeyleri, gelirleri ve bilimsel faaliyetlerin gereği olan özel kolaylık ve ayrıcalıklara ilişkin mevzuat değişiklikleri önermek.

ç) Bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak ve bilim adamlığını özendirmek için ödüller vermek.

ç) Bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak ve bilim adamlığını özendirmek için ödüller vermek.

d) Amaçların gerçekleştirilmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

d) Amaçların gerçekleştirilmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesi için ülkenin bilim stratejisine yönelik raporlamalar ve bilimsel yayın faaliyetleri gerçekleştirmek, bunları ilgili kurum ve kişilerle paylaşmak.

Değişik bent: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.2

e) Bilim diplomasisi alanında faaliyetler yürütmek ve bu alanın gelişmesine katkı sunmak.

Ek bent: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.2

f) Bilim tarihi mirasımızın günümüze aktarımı için faaliyetlerde bulunmak.

Ek bent: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.2

Akademi üyeliği

Akademi üyeliği

MADDE 568

MADDE 568

(1) Akademide; asli üye, asosye üye ve şeref üyesi olmak üzere üç tür üye bulunur. Aslî üye sayısı, Türkiye’de çalışan profesör unvanlı bilim adamlarının yüzde ikisini geçemez. Asosye üye sayısı ise, asli üye sayısı için belirlenen üst sınırın yarısını geçemez.

(1) Akademide; asli üye, asosye üye ve şeref üyesi olmak üzere üç tür üye bulunur. Aslî üye sayısı, Türkiye’de çalışan profesör unvanlı bilim adamlarının yüzde ikisini geçemez. Asosye üye sayısı ise, asli üye sayısı için belirlenen üst sınırın yarısını geçemez.

(2) Şeref üyeliği sayısı herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.

(2) Şeref üyeliği sayısı herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.

(3) Asli ve asosye üyeler her yıl sonunda o yıl içinde yaptıkları çalışmalarla gelecek yıl yapmayı planladıkları araştırmaları birer rapor halinde Akademi Konseyine sunarlar.

(3) Asli ve asosye üyeler her yıl sonunda o yıl içinde yaptıkları çalışmalarla gelecek yıl yapmayı planladıkları araştırmaları birer rapor halinde Akademi Konseyine sunarlar.

(4) Her bir üye, Akademi bünyesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşerî Bilimler ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri olarak belirlenmiş üç bilim alanından biriyle Akademi Konseyi tarafından irtibatlandırılır.

Ek fıkra: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.3

Üyeliğe seçilme şartları

Üyeliğe seçilme şartları

MADDE 569

MADDE 569

(1) Asli üye aşağıda belirlenen şartları taşıyan T.C. uyruklu seçkin bilim adamları arasından seçilir:

(1) Asli üye aşağıda belirlenen şartları taşıyan T.C. uyruklu seçkin bilim adamları arasından seçilir:

a) Ulusal veya uluslararası saygın kuruluşlardan ödül veya madalya almış olmak.

a) Ulusal veya uluslararası saygın kuruluşlardan ödül veya madalya almış olmak.

b) Kendi adıyla anılan keşif, icat, teori ve modellere sahip olmak ve/veya adı klasik kitaplara veya derleme makalelere geçmiş olmak.

b) Kendi adıyla anılan keşif, icat, teori ve modellere sahip olmak ve/veya adı klasik kitaplara veya derleme makalelere geçmiş olmak.

c) Uluslararası bilim atıfları kataloglarında genel kabul görmüş yüksek sayıda atıf almış olmak.

c) Uluslararası bilim atıfları kataloglarında genel kabul görmüş yüksek sayıda atıf almış olmak.

(2) Asosye üye, asli üye olmaya aday T.C. uyruklu yetenekli genç bilim adamları arasından seçilir.

(2) Asosye üye, asli üye olmaya aday T.C. uyruklu yetenekli ve başarılı genç bilim adamları arasından seçilir.

Değişik fıkra: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.4

(3) Şeref üyesi, asli üye olma şartlarına sahip, ancak yaş haddi sebebiyle asli üyeliğe seçilemeyen T.C. uyruklu bilim adamları ile asli üyelerde aranan şartları taşıyan yabancı bilim adamları arasından seçilir.

(3) Şeref üyesi aslî üyelerde aranan şartları taşıyan yabancı bilim insanları ile özgün ve çığır açıcı bilimsel çalışmalara sahip T.C. uyruklu bilim insanları arasından seçilir.

Değişik fıkra: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.4

Üye seçimi

Üye seçimi

MADDE 570

MADDE 570

Değişik madde: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.5

(1) Aslî ve asosye üyelerin, üçte biri TÜBİTAK Yönetim Kurulu, üçte biri Yükseköğretim Kurulu ve üçte biri aslî üyeler tarafından önerilir.

(1) Akademiye aslî ve asosye üye seçimi; aslî üyeler veya Yükseköğretim Kurulu ya da TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından Akademi Başkanlığına gerekçeli teklif yazısıyla önerilen adayların Akademi Konseyince kabulü ve Genel Kurulun ilgili bilim alanıyla irtibatlı üyelerinin onaylaması suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Akademiye üye seçimi; Aslî üyeler veya Yükseköğretim Kurulu ya da TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından Akademi Başkanlığına gerekçeli yazıyla önerilen adayların Akademi Konseyince kabulü ve Genel Kurula sunulmasından sonra Genel Kurulca onaylanması suretiyle gerçekleşir.

(2) Şeref üyesi seçimi; en az on aslî veya şeref üyesi veya Yükseköğretim Kurulu ya da TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından Akademi Başkanlığına gerekçeli teklif yazısıyla önerilen adaylar arasından Akademi Konseyince gerçekleştirilir.

(3) TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahipleri Akademi Konseyi kararıyla şeref üyesi seçilebilirler.

(3) Asli üyeler tarafından önerilecek aslî, asosye ve şeref üyeleri için bir aslî üye tarafından Akademi Başkanlığına yazılı olarak başvurulması ve aday gösterilen kişinin, aday gösteren üye dışında iki Genel Kurul üyesi tarafından da yazılı olarak desteklenmesi gerekir. Adaylık, Akademi Konseyi tarafından kabul gördükten sonra Genel Kurulun onayına sunulur.

(4) Aslî üyeler tarafından önerilecek aslî ve asosye üye adayları için bir aslî üye tarafından Akademi Başkanlığına yazılı olarak başvurulması ve aday gösterilen kişinin, aday gösteren üye dışında iki aslî ya da şeref üyesi tarafından da yazılı olarak desteklenmesi gerekir.

(4) Aslî üyelik altmış yedi yaşına kadar sürer. Yaş haddi nedeniyle aslî üyelik statüsü sona eren üyeler, şeref üyesi olurlar. Asosye üyeler üç yıl için seçilirler. Asosye üyelik süresi toplam en çok dokuz yıldır.

(5) Asosye üyeler beş yıl için seçilirler. Asosye üyelik süresi toplam en çok on yıldır.

(6) Üye adayı önerilerinin değerlendirilmesi ile üye adaylarının seçim süreçlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Akademinin organları

Akademinin organları

MADDE 571

MADDE 571

(1) Akademinin organları şunlardır:

(1) Akademinin organları şunlardır:

a) Akademi Genel Kurulu.

a) Akademi Genel Kurulu.

b) Akademi Konseyi.

b) Akademi Konseyi.

c) Akademi Başkanı.

c) Akademi Başkanlığı.

Değişik bent: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.6

Genel Kurul

Genel Kurul

MADDE 572

MADDE 572

Değişik madde: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.7

(1) Akademi Genel Kurulu, aslî ve asosye üyeler ile şeref üyelerinden oluşur. Toplantıların yeri ve gündemi Akademi Konseyi tarafından tespit ve ilan edilir. Genel Kurul, oy hakkı olan üye tamsayısının üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde oy hakkı olan üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. Yabancı uyruklu şeref üyeleri toplantı ve karar nisabında hesaba katılmazlar ve oy kullanamazlar.

(1) Akademi Genel Kurulu, aslî ve asosye üyeler ile şeref üyelerinden oluşur. Genel Kurul, yılda en az bir kez toplanır. Toplantıların yeri, yöntemi, zamanı ve gündemi Akademi Konseyi tarafından tespit ve ilan edilir. Yabancı uyruklu şeref üyeleri toplantı ve karar nisabında hesaba katılmazlar ve oy kullanamazlar.

Değişik fıkra: 18.06.2019 t. 39 s. CK. m.7

(2) Genel Kurul, oy hakkı olan üye tamsayısının üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde oy hakkı olan üye tamsayısının dörtte birinden az olamaz.

(3) Üye seçimlerinde, ilgili bilim alanından oy hakkı olan üye tamsayısının üçte birinin katılımı ile toplanılır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde oy hakkı olan üye tamsayısının dörtte birinden az olamaz.

Genel Kurulun görevleri

Genel Kurulun görevleri

MADDE 573

MADDE 573

Değişik madde: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.8

(1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

(1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Akademi Konseyince hazırlanacak strateji ve politikalara ilişkin önerileri görüşerek onaylamak.

a) Akademi Konseyince hazırlanacak strateji ve politikalara ilişkin önerileri görüşerek onaylamak.

Değişik bent: 18.06.2019 t. 39 s. CK. m.8

b) Konseyin Akademi üyeliklerine seçilme tekliflerini karara bağlamak.

b) Akademi faaliyetleri ile Akademi Konseyinin çalışmalarını değerlendirmek ve TÜBA tarafından yürütülmesi istenilen faaliyetleri Akademi Konseyine önermek.

c) Süresi dolan Akademi Konseyi üyeleri yerine yeni üyeler seçmek.

c) Bilim alanlarından belirlenen kontenjan dahilinde süresi dolan Akademi Konseyi üyeleri yerine yeni üyeler seçmek.

Değişik bent: 18.06.2019 t. 39 s. CK. m.8

ç) Akademi Konseyinin enstitü, araştırma merkezi ve benzeri birimlerin kurulmasına veya kaldırılmasına ilişkin önerilerini karara bağlamak.

ç) Aslî ve asosye üye seçimine ilişkin önerilen tekliflerden Akademi Konseyi tarafından kabul edilen adayların üyelik seçimlerini, ilgili bilim alanlarına mensup üyelerin oylarıyla karara bağlamak.

Değişik bent: 18.06.2019 t. 39 s. CK. m.8

Akademi Konseyi

Akademi Konseyi

MADDE 574

MADDE 574

Değişik madde: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.9

(1) Akademi Konseyi, Genel Kurulca üç yıl için seçilen on aslî üye ile Akademi Başkanından oluşur. Aslî üyelerle birlikte aynı usule göre aynı sayıda yedek üyeler de seçilir. Görev süreleri dolan üyeler en fazla bir dönem daha yeniden seçilebilir. Konsey üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üye davet edilir.

(1) Akademi Konseyi, aslî üyeler arasından ve her bilim alanından dörder üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilen oniki üye ile Akademi Başkanından oluşur. Akademi Konseyine seçilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süreleri dolan üyeler en fazla bir dönem daha yeniden seçilebilir. Seçimler, Akademi Konseyi üyeliğinin sona ereceği tarihten önceki otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

Akademi Konseyinin görevleri

Akademi Konseyinin görevleri

MADDE 575

MADDE 575

Değişik madde: 18.06.2019 t. 39 s. CK. m.9
Değişik madde: 18.06.2019 t. 39 s. CK. m.9

(1) Akademi Konseyinin görevleri şunlardır:

(1) Akademi Konseyinin görevleri şunlardır:

a) Akademiye ilişkin faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek.

a) Akademiye ilişkin faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek.

b) Çeşitli danışmanlık veya etüt konuları için Akademi içinden veya dışından komisyonlar kurmak.

b) Çeşitli danışmanlık veya etüt konuları için Akademi içinden veya dışından komisyonlar kurmak.

c) Başkan tarafından hazırlanan bütçe teklifini onaylamak.

c) Başkan tarafından hazırlanan bütçe teklifini onaylamak.

ç) Enstitü, araştırma merkezi ve benzeri birimlerin kurulmasını veya kaldırılmasını önermek.

ç) Enstitü, araştırma merkezi ve benzeri birimlerin kurulmasına veya kaldırılmasına ilişkin Akademi Başkanlığı önerilerini karara bağlamak.

Değişik bent: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.10

d) Kurulmasına karar verilen enstitü, araştırma merkezi ve birimlerin malî yönden desteklenmesine karar vermek.

d) Kurulmasına karar verilen enstitü, araştırma merkezi ve birimlerin malî yönden desteklenmesine karar vermek.

e) Akademinin Başkan tarafından hazırlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerini onaylamak, mevzuatın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak.

e) Akademi Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemleri onaylamak, mevzuatın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak.

Değişik bent: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.10

f) Akademinin görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, üyelik, anlaşma, işbirliği ve ortak faaliyet yapması konularında karar vermek.

f) Akademinin görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, üyelik, anlaşma, işbirliği ve ortak faaliyet yapması konularında karar vermek.

g) Akademi yayın ve hizmetlerinin üniversiteler, okullar, bilim ve araştırma kuruluşları, kütüphaneler ile diğer kuruluş ve kişilere indirimli veya ücretsiz olarak verilmesi ile bunların Akademi imkânlarından indirimli veya ücretsiz olarak yararlanmasına karar vermek.

g) Akademi yayın ve hizmetlerinin üniversiteler, okullar, bilim ve araştırma kuruluşları, kütüphaneler ile diğer kuruluş ve kişilere indirimli veya ücretsiz olarak verilmesi ile bunların Akademi imkânlarından indirimli veya ücretsiz olarak yararlanmasına karar vermek.

ğ) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına, kiralanmasına ve bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

ğ) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına, kiralanmasına ve bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

h) Akademinin görevlerini yerine getirmesi için yürüteceği faaliyetler sırasında yapacağı, ücret, telif ve işlenme ücreti ile benzeri ödemelerin tutar veya üst sınırlarını belirlemek.

h) Akademinin görevlerini yerine getirmesi için yürüteceği faaliyetler sırasında yapacağı, ücret, telif ve işlenme ücreti ile benzeri ödemelerin tutar veya üst sınırlarını belirlemek.

ı) Akademinin organizasyon yapısı ile Akademi personelinin atama ve görevlendirme esaslarına ilişkin Başkan tarafından hazırlanan önerileri onaylamak.

ı) Akademi personelinin atama ve görevlendirme esaslarına ilişkin Başkan tarafından hazırlanan önerileri onaylamak.

Değişik bent: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.10

i) TÜBA Genç Akademi Topluluğu üyelerini seçmek, üyelerin seçim kriterlerini belirlemek, topluluk yönetimini oluşturmak ve topluluğun faaliyetlerine akademik, idari ve mali destek olmak.

Ek bent: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.10

j) Akademinin görevleri kapsamında ülkenin stratejik ve tematik önceliklerine yönelik Akademi üyelerinden gelen bilimsel proje önerilerine destek verilmesine karar vermek.

Ek bent: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.10

(2) Akademi Konseyi, Genel Kurula yeni üye önerisinde bulunurken toplam üye sayısı ile üyelerin farklı bilim alanlarındaki dağılım dengesini gözönünde bulundurur.

Ek bent: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.10

(2) Konsey yetkilerini sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle Başkana devredebilir.

(3) Akademi Konseyi yetkilerini sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle Başkana devredebilir.

Değişik fıkra: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.10
12.11.2021 tarihli ve 31658 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 86 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 10 ncu maddesiyle eklenen (2) numaralı fıkra sonucu mevcut fıkra teselsül ettirilmiştir.

Akademi Başkanı

Akademi Başkanlığı

Değişik kenar başlığı: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.11

MADDE 576

MADDE 576

Değişik madde: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.11

(1) Akademi Başkanı, aslî üyeler arasından üç yıl için atanır. Aynı kişi iki dönemden fazla Başkanlığa atanamaz. Başkan, Akademinin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesinden sorumludur.

(1) Akademi Başkanlığı, Akademi Başkanı ile Akademinin idari ve sekretarya faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Sekreter ve hizmet birimlerinden oluşur. Akademi Başkanı, aslî üyeler arasından atanır. Aynı kişi iki dönemden fazla Akademi Başkanlığına atanamaz. Akademi Başkanı, Akademinin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesinden sorumludur.

(2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

(2) Akademi Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Mevzuata ve Konseyin belirlediği usul ve esaslara göre Akademiyi yönetmek ve temsil etmek.

a) Mevzuata ve Akademi Konseyinin belirlediği usul ve esaslara göre Akademiyi yönetmek ve temsil etmek.

b) Akademi personelini atamak, görevlendirmek ve Akademi adına geçici görevlendirmeleri yapmak.

b) Akademi personelini atamak, görevlendirmek ve Akademi adına geçici görevlendirmeleri yapmak.

c) Genel Kurula ve Konseye Başkanlık etmek.

c) Genel Kurula ve Akademi Konseyine başkanlık etmek.

ç) Akademinin stratejik plân, yıllık çalışma raporu, performans programı ve bütçesinin hazırlanmasını sağlamak.

ç) Akademinin stratejik plân, yıllık çalışma raporu, performans programı ve bütçesinin hazırlanmasını sağlamak.

d) Akademiye yapılan bağış, vasiyet ve yardımları kabul etmek.

d) Akademiye yapılan bağış, vasiyet ve yardımları kabul etmek.

e) Konseyin görevleri arasında sayılmayan görevler ile Konseyce kendisine yetki verilen görevleri yapmak.

e) Akademi Konseyinin görevleri arasında sayılmayan görevler ile Akademi Konseyince kendisine yetki verilen görevleri yapmak.

f) Bu bölüm ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen görevleri yapmak.

f) Akademi Konseyi üyeliği ve Akademi üyeliği seçimi süreçlerini yürütmek.

Ek fıkra: 18.06.2019 t. 39 s. CK. m.10

(3) Başkan, aslî üyeler arasından en fazla üç başkan yardımcısı görevlendirebilir. Başkanın görevi sona erdiğinde başkan yardımcılarının da görevi sona erer.

Ek fıkra: 18.06.2019 t. 39 s. CK. m.10

g) Bu bölüm ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen görevleri yapmak.

(3) Akademi Başkanı, aslî üyeler arasından üç başkan yardımcısı görevlendirebilir. Akademi Başkanının belirleyeceği başkan yardımcısı, yokluğunda Akademi Başkanına vekâlet eder. Başkan yardımcıları Akademi Başkanı tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. Başkan yardımcıları Akademi Başkanının daveti ile oy hakkı olmadan Akademi Konseyi toplantılarına katılabilir. Akademi Başkanının görevi sona erdiğinde başkan yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Genel Sekreter, hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlamakla ve bütün birimlerin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olup Akademi Başkanına karşı sorumludur.

(5) Hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:

a) Akademik Faaliyetler ve Yayın Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

1) TÜBA’nın akademik faaliyetlerinin kurumsal iş akış şemasını hazırlamak, bu faaliyetlerin organizasyonunu yürütmek ve Akademi Başkanlığına raporlamak.

2) TÜBA tarafından yayımlanacak bilimsel ve kültürel süreli/süresiz yayınların hazırlık süreçlerine katkıda bulunmak ve dağıtımını sağlamak.

3) Akademi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı:

1) Akademinin bilim diplomasisi çerçevesinde uluslararası ikili ve çok taraflı işbirliği süreçlerini, üyelikleri ve anlaşmaları yürütmek.

2) TÜBA tarafından yayımlanacak yabancı dillerdeki bilimsel ve kültürel süreli/süresiz yayınların hazırlık süreçlerine katkıda bulunmak ve dağıtımını sağlamak.

3) TÜBA’nın kurumsal paydaş olduğu uluslararası bilimsel ekinliklerin organizasyonuna destek olmak.

4) Uluslararası bilimsel etkinliklere TÜBA’yı temsilen katılacak bilim insanlarının katılım süreçlerini organize etmek.

5) Akademi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

1) Akademinin personel politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve personelin özlük işlemlerini yürütmek.

2) Akademi personelinin yetiştirilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini yürütmek.

3) Akademiye ait yazışma, evrak kayıt, dokümantasyon ile arşiv iş ve işlemlerini yürütmek.

4) Akademinin yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım ile diğer idari hizmetlerini yürütmek.

5) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılacak başvurular ile bu nitelikteki diğer başvurulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

6) Akademinin bilgi teknolojileri altyapısını kurmak, işletmek ve geliştirmek.

7) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek.

8) Akademi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ç) Hukuk Müşavirliği:

1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

2) Akademi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

TÜBA Genç Akademi Topluluğu

Ek kenar başlığı: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.12

MADDE 576/A

Ek madde: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.12

(1) Ülkemizdeki genç bilim insanlarının Akademinin gelecek kuşakları olarak desteklenmesi amacıyla, üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarından TÜBA Genç Akademi Topluluğu oluşturulur.

GEÇİÇİ MADDE 2

Ek madde: 12.11.2021 t. 86 s. CK. m.13

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Yaş haddi nedeniyle aslî üyelik statüsü sona eren şeref üyeleri, Akademi Konseyine talepte bulunmaları halinde Akademi Konseyi kararı ile aslî üyeliğe yeniden seçilebilirler.

b) Mevcut asosye üyelerin üyelik süresi, seçildikleri tarihten itibaren beş yıla tamamlanır, ancak her halde asosye üyelik süresi toplamda on yılı geçemez.

c) Mevcut Akademi Başkanının görev süresi seçildiği tarihten geçerli olmak üzere dört yıldır.