Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ
Karşılaştırılabilecek sürümleri göster Sürüm listesini göster
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD


Zorunlu karşılık oranları

Zorunlu karşılık oranları

MADDE 6

MADDE 6

Değişik madde: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-14.08.2018/30509) m.1
Değişik madde: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-14.08.2018/30509) m.1

(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli %8
b) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli %6
c) 1 yıla kadar vadeli %4
ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %3
Müstakrizlerin fonları %8
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)
a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli %8
b) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli %5,5
c) 3 yıldan uzun vadeli %3
Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli %8
b) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli %6
c) 1 yıla kadar vadeli %4
ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %3
Müstakrizlerin fonları %8
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)
a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli %8
b) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli %5,5
c) 3 yıldan uzun vadeli %3
Değişik fıkra: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-24.02.2021/31405) m.1
Değişik fıkra: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-24.02.2021/31405) m.1

(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç)
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli % 25
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli % 19
Kıymetli maden depo hesapları
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli % 26
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli % 22
Müstakrizlerin fonları % 25
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)
a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli % 21
b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli % 16
c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli % 11
ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli % 7
d) 5 yıldan uzun vadeli % 5
Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç)
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli % 25
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli % 19
Kıymetli maden depo hesapları
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli % 26
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli % 22
Müstakrizlerin fonları % 25
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)
a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli % 21
b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli % 16
c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli % 11
ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli % 7
d) 5 yıldan uzun vadeli % 5
Değişik fıkra: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-09.11.2021/31654) m.1
Değişik fıkra: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-09.11.2021/31654) m.1

(3) Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı yüzde 10 olarak uygulanır.

(3) Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı yüzde 20 olarak uygulanır.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 24.06.2022
Değişik fıkra: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-23.04.2022/31818) m.4
Değişik fıkra: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-10.06.2022/31862) m.1

Zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklere ilişkin geçici uygulama

Zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklere ilişkin geçici uygulama

Ek kenar başlığı: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-11.05.2022/31832) m.1
Ek kenar başlığı: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-11.05.2022/31832) m.1

GEÇİCİ MADDE 13

GEÇİCİ MADDE 13

Ek madde: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-11.05.2022/31832) m.1
Ek madde: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-11.05.2022/31832) m.1

(1) Finansman şirketlerine Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki oranlar 13/5/2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanır.

(1) Finansman şirketlerine Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki oranlar 13/5/2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanır.

(2) Finansman şirketlerine Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki oranlar 13/5/2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar yüzde 0, 23/12/2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar yüzde 3 olarak uygulanır.

(2) Finansman şirketlerine Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki oranlar 13/5/2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar yüzde 0, 23/12/2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar yüzde 3 olarak uygulanır.

(3) Finansman şirketlerinin 23/4/2022 tarihli ve 31818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/17) ile ilk kez zorunlu karşılığa tabi hale getirilen yurt içi bankalardan kullanılan kredilerinden 23/4/2022 tarihi itibarıyla mevcut olanlar vadeleri sonuna kadar zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler arasına dâhil edilmez.

Bu hükmün geçerlilik tarihi: 27.05.2022
Ek fıkra: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-10.06.2022/31862) m.2