Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 25

İkinci Bölüm

818 SAYILI ESKİ BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA HASARIN GEÇİŞİ

1. Genel Olarak

818 Sayılı Borçlar Kanunu’ndaki eski düzenlemede, satım sözleşmesinde hasarın geçişi sorunu, kaynağını Roma Hukukunda bulur ve periculum emptoris est; yani hasar alıcıya aittir. kuralına dayanır.(1) Bu kurala göre; kusur olmadan satım konusu şeyin telef olması karşısında, alıcının gene de satım bedelini ödemek durumunda olması anlaşılır.(2) 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 183.maddesinde halin icabından veya hususi şartlardan mütevellit istisnaların mandasında satılan şeyin nefi veya hasarı akdin in ‘ikadır anından itibaren müşteriye intikal eder denilerek satış sözleşmesinde halin icabından ya da özel şartlardan doğan istisnaların dışında, satılan şeye ilişkin yarar ve hasarın sözleşmenin kurulduğu andan itibaren alıcıya geçtiği açıkça ortaya konmuştur. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise çeşit satımından satılanın ayır edilmesi ve gönderilmesi söz konusu ise gönderilmek üzere taşıyıcıya teslim edilmesiyle hasarın alıcıya geçeceği hususu ayrıca düzenlenmiştir.

4. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA HASARIN İNTİKALİ
2. 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNUNA GÖRE HASARIN GEÇİŞİ

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.