S

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, On İki Levha Yayıncılık Anonim Şirketi (“On İki Levha”) tarafından internet sitesi ziyaretçilerinin gizliliğine duyulan saygıyı ifade etmek ve bu kişilerin gizliliklerinin ne şekilde korunduğunu açıklamak üzere hazırlanmıştır. Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, On İki Levha işbu Gizlilik Politikası’nı dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir.

Bu internet sitesine erişen ziyaretçiler aşağıda yer alan Gizlilik Politikası’nı ve Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları kabul eder. On İki Levha ve online hukuk bilgi sistemi üyeleri (“Üye”) arasında elektronik ortamda akdedilen üyelik sözleşmesi hükümleri saklıdır.

Veri İşleme

On İki Levha, ziyaretçilerin özel hayatına ve kişisel verilerinin gizliliğine önem verir.

Bu internet sitesi, ziyaretçilerin IP adresleri aracılığıyla ziyaret bilgilerini otomatik olarak toplayabilir. İnternet sitesi tarafından toplanan bu veriler On İki Levha’nın sunucularına iletilir ve saklanır. Söz konusu veriler, ziyaretçi sayısı ve konum bilgilerini, ziyaretçilerin internet sitesindeyken gerçekleştirdikleri eylemleri takip etmek gibi anonim istatistiksel analizler için saklanabilir, kullanılabilir işlenebilir, yurtdışı ile paylaşılabilir. On İki Levha, bu bilgileri internet sitesini ziyaret eden kişiler ile On İki Levha arasındaki iletişimin güçlenmesi amacıyla saklayabilir, kullanabilir, işleyebilir, yurtdışı ile paylaşabilir. On İki Levha’nın 5651 sayılı kanunda belirtilen yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

On İki Levha bu tür analizler yapmaktaki amacı, Üyeler’e ve internet sitesi ziyaretçilerine daha iyi hizmet sağlayabilmek için internet sitesini geliştirmek ve güncellemektir. On İki Levha, bu veriler başka bir amaçla kullanılmayacağını ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını beyan eder.

Çerezler

Bu internet sitesi tarafından çerez kullanımına izin verilebilir ve kullanılabilir. İnternet sitesi tarafından ziyaretçilerin sonraki ziyaretlerinde hatırlanabilmesi için çerez kullanabilir.

Ziyaretçiler, internet sitesindeki çerezleri devre dışı bırakabilir ya da engelleyebilir. Bilgisayarlarında çerez kullanımını devre dışı bırakmış ziyaretçiler de internet sitesini kullanmaya devam edebilecektir.

İletişim

Bir ziyaretçinin internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak On İki Levha ile iletişime geçmesi hâlinde, ziyaretçi tarafından sağlanan bilgi ve veriler yalnızca talebinizi karşılamak için kullanılır. İletişim bilgileri, ziyaretçiyle iletişime geçmek dışında başka bir amaç için kullanılmaz ya da üçüncü kişilere aktarılmaz.

Tüm ziyaretçiler, On İki Levha tarafından kendileri hakkında tutulan kişisel bilgileri görmek, değiştirmek, güncellemek, eklemelerde bulunmak, işlenmelerini engellemek ya da silmek için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak talepte bulunabilirler.

İletişim Bilgileri:

Firma adı: On İki Levha Yayıncılık A.S.
Merkez: Prof. Nurettin Mazhar Öktel S. No:6A Şişli ISTANBUL
Zeytinburnu Şubesi: Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad. Çiftehavuzlar Yolu Sok. Arslaner Sitesi F Blok Dükkan No: 8 34009 Zeytinburnu İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 637255
MERSIS No: 0642036043900018
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): onikilevha@hs03.kep.tr
Vergi Dairesi/Numarası: Kağıthane V.D./6420360439
Sorumlu Kişi: Erol Öz
Telefon: (850) 811 01 41
Faks: (212) 224 40 02
E-Posta: bilgi@onikilevha.com.tr
Dağıtım: dagitim@onikilevha.com.tr

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.