S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 4.209

1
Avrupa Birliği Geçiş Ekonomilerinde Bankacılık Sektörü Karlılığının Belirleyicileri: Bir Panel Regresyon Analizi · Makaleler

Yılmaz Bayar, Sevgi Özsezer / Bankacılar Dergisi, Aralık 2018, Sayı 107

3
Döviz Piyasası Baskısı ve Para Politikası: Türkiye 1997:M01-2018:M03 Dönemi Uygulaması · Makaleler

İnci Parlaktuna, Gaye Karpat / Bankacılar Dergisi, Aralık 2018, Sayı 107

5
Yeni Keynesyen Yaklaşım Perspektifinde Optimal Taylor Kuralı: Türkiye Örneği · Makaleler

Osman Peker, Ayşegül Ladin Sümer / Bankacılar Dergisi, Aralık 2018, Sayı 107

6
1963-1994 Yılları Arasında Türkiye’de Gerçekleşen Grevleri Etkileyen Faktörlere İlişkin Ekonometrik Bir Model Önerisi · Makaleler

Sayım Yorgun, Meltem Delen, Hakan Bektaş / Çalışma ve Toplum, Ekim 2018, Sayı 59

7
Control Regimes on Mobile Working Labor Process: The Case of Turkish Telecommunication Industry · Makaleler

Fuat Ercan, Derya Gültekin Karakaş, Nihan Yıldırım / Çalışma ve Toplum, Ekim 2018, Sayı 59

10
Özgürlük Arayışında “Mecbur İnsan” Olmak: Denizli İşgücü Piyasasında İranlı Mülteciler · Makaleler

Aslıcan Kalfa Topateş, Hakan Topateş, Nursel Durmaz / Çalışma ve Toplum, Ekim 2018, Sayı 59

11
Şantiyelerde Çalışan Teknik Elemanların Çalışma Koşulları Üzerine Bir Alan Çalışması · Makaleler

Gürkan Emre Gürcanlı, Özge Akboğa Kale, Deniz Artan / Çalışma ve Toplum, Ekim 2018, Sayı 59

12
14
İşçilerin Kütüphanesi: Türkiye’de Sendikalı İşçilerin Entelektüel Kaynakları (1946-1961) · Makaleler

Sinan Yıldırmaz / Çalışma ve Toplum, Ekim 2018, Sayı 59

15
İşe İade Davalarında Arabuluculuk · Makaleler

Faruk Barış Mutlay / Çalışma ve Toplum, Ekim 2018, Sayı 59

16
Zonguldak Madencilerinin Sorunlarına Yönelik Sendikal Basının Katkıları: İşçi Sendikası Örneği · Makaleler

Ayça Erinç Yıldırım / Çalışma ve Toplum, Ekim 2018, Sayı 59

17
Çek Kanununda Yapılan Son Değişiklikler Işığında Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı · Makaleler

Mustafa Yavuz / Bankacılar Dergisi, Eylül 2018, Sayı 106

19
Sürdürülebilirlik Endeksi Kapsamına Alınmanın Hisse Senedi Değerine Etkisi: BIST Uygulaması · Makaleler

Çağdaş Gündüz / Bankacılar Dergisi, Eylül 2018, Sayı 106

20
Kredi Büyümesi Tahminine Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Gözlenemeyen Bileşenler Modeli · Makaleler

İbrahim Ethem Güney, Doruk Küçüksaraç, Muhammed Hasan Yılmaz / Bankacılar Dergisi, Eylül 2018, Sayı 106

21
Hile Denetimi Araçları Olarak Hile Riski Değerlemesi ve Kırmızı Bayraklar: Bankacılıkta Örnek Bir Uygulama · Makaleler

İsmail Kaban, Mustafa Gül, Yasin Eryılmaz / Bankacılar Dergisi, Eylül 2018, Sayı 106

23
Makro İhtiyati Düzenlemelerin Bankacılık Sistemi Üzerindeki Etkinliği Türkiye Uygulaması · Makaleler

Önder Yılmaz, Neslihan Özdemir / Bankacılar Dergisi, Eylül 2018, Sayı 106

24
Türkiye - AB Ortaklık Hukukunda Son Gelişmeler: Abad’ın C-65/16 Sayılı “İstanbul Lojistik Ltd.” Kararı Hakkında Bir Değerlendirme · Makaleler

Tolga Candan / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

25
İptal Davaları Bağlamında Dolaylı ve Kişisel Menfaat Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Ayşe Aslı Yücesoy / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

26
Antik Demokrasi ve Modern Demokrasi Kavramlarının Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi · Makaleler

Mehmet Nuri Güzel / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

27
Çocuk Düşürtme Suçunun 17'nci Yüzyıl İstanbul'undaki Görünümü · Makaleler

Ahmet Kılınç / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

28
Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme ve Türkiye'de Engelli Hakları · Makaleler

Ezeli Azarkan, Ekrem Benzer / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

29
Self Determinasyon Hakkı ve Self Determinasyon Hakkı Teorileri · Makaleler

Mustafa Koçak / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

30
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Işığında Tedbir Nafakası · Makaleler

Aslı Ünal / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

31
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na İlk Bakış · Makaleler

Gürkan Özkaya / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

33
Tebligat Hukukuna İlişkin Pratik Bilgiler · Makaleler

Celil Çelik / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

34
Hacze Takipli İştirakte Öncelik Koşulu ve İlk Haciz · Makaleler

Yasemin Durak / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

35
Geçmişten Bugüne Yargıtay Kararlarında Yoksulluk Nafakası Talebinde Etkili Olan Unsurları Değerlendirme · Makaleler

Ebru Ceylan / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

36
Vekalet Sözleşmesinin Vekalete Özgü Nedenlerle Sona Ermesi · Makaleler

Gökçe Kaya / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

37
456 Sıra Numaraları Genel Tebliğin 9. Maddesi Uyarınca Kesilen Cezaya Karşı Açılacak Dava Üzerine Düşünceler · Makaleler

Ali Samsum / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

38
Sıla Projesi "Kadına Şiddet Hukuksal Koruma Sigortası" ile Tamamlanmalıdır · Makaleler

Tennur Koyuncuoğlu / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

39
Alt Kiracının Varlığı Halinde Anahtar Teslim Yükmlülüğü Kime Aittir ? · Makaleler

Taha Beyazoğlu / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

40
Aile Anayasasının Yasal Sınırları · Makaleler

Yılmaz Kurban / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

41
Kişisel Verilerin Korunması Regülasyonu ve Unutulma Hakkı · Makaleler

Sabire Senem Yılmaz / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

42
IP Adresleri Tek Başına Delil Olabilir Mi ?, IP Adreslerine Yargılamada Ne Kadar Güvenilir ? · Makaleler

Hacı Yavuz Selim Kundakçı / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

43
İş Güvencesi Tazminatının Hesaplama Yöntemleri · Makaleler

Alev Özcan / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

44
İhbar Tazminatı (4857 Sayılı İş Kanunu'na Tabi İş ilişkileri Yönünden) · Makaleler

Muhittin Doğrucu / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

45
7101 Sayılı Yasa ile İflasın Ertelenmesi Kurumunun Sona Ermesi ve İflas Maddelerindeki Düzenlemeler · Makaleler

Nergis Güner / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

46
Kritik Düşünme: Bir Bütün Halinde Uluslararası Tahkim · Makaleler

Jan Kleinheisterkamp / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

47
Makul Sürede Yargılama Hakkının Sınırları Nelerdir ? · Makaleler

Cihangir Çakır / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

48
5953 Sayılı Basın İş Kanunu'na Göre Hafta Tatili Alacağı ve Hesaplama Tekniği · Makaleler

Enes Furkan Beytekin / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

49
İşçinin Hizmet Süresinin Tespiti · Makaleler

Yörük Kabalak / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

50
Savunmanın Hazırlanmasında Müdafinin Yapacağı Hukuki Yardımın Sınırları · Makaleler

Oğuzcan Görgöz / İstanbul Barosu Dergisi, Eylül 2018, Cilt 92, Sayı 5

TEMİZLE


-

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.