S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 4.761

1
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesi · Makaleler

Can Yavuz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2019, Sayı 145

4
Alman Ceza Kanunu’nda Yarar Kabul Etme Suçu (Yemleme) (Md. 331) · Makaleler

Recep Kahraman / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2019, Sayı 145

5
Türk Hukuku’nda Devlet İşlemlerine Karşı Başvuru Yollarını Gösterme Yükümlülüğü · Makaleler

Emin Koç / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2019, Sayı 145

6
İdari Yargıda Duruşmanın Adil Yargılanma Hakkı Açısından İncelenmesi · Makaleler

Memduh Ocak / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2019, Sayı 145

7
Akademik Çalışma Alanı Olarak Kamu İhale Hukuku: Kavram ve Kapsam Üzerine İnceleme · Makaleler

Eren Toprak / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2019, Sayı 145

8
Kadın ve Erkeğin Eşit Haklara Sahip Olması İlkesinin Aile Hukuku Alanında Uygulanması · Makaleler

Sera Reyhani Yüksel / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2019, Sayı 145

9
Ölüm Rizikosuna Karşı Yapılan Hayat Sigortasında Lehtar Olan Mirasçının Mirası Reddi Halinde Veraset ve İntikal Vergisi Ödeme Sorunu · Makaleler

Meltem Ertuğrul, Gülşah Yılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2019, Sayı 145

10
Sosyal Güvenlik Hukukunda İş Sözleşmesiyle Çalışanların Prime Esas Kazançlarının Tespiti · Makaleler

Halil Yılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2019, Sayı 145

11
İstanbul Barosu Seçimlerinin Çekişmeli Tarihine Bir Bakış: Mesleğin Siyaseti, Mesleğin Kimliği · Makaleler

Seda Kalem / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2019, Sayı 145

12
2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Sonrasında Yasama - Yürütme İlişkileri · Makaleler

Levent Gönenç, Ali Ersoy Kontacı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2019, Sayı 145

13
Uygulamada Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat (CMK m. 141-144) · Makaleler

Nabi Özalp / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2019, Sayı 145

14
Çocuk Emeğinin En Kötü Biçimleri ve Türkiye · Makaleler

Recep Kapar / Çalışma ve Toplum, Ekim 2019, Sayı 63

15
Türkiye’de 2000 Sonrası Akademik Yazında Çocuk İşçiliği Çalışmalarının Değerlendirilmesi · Makaleler

Emre Erdoğan, Pınar Uyan Semerci / Çalışma ve Toplum, Ekim 2019, Sayı 63

16
Türkiye’de Çocuk Emeği: İşgücü Anketlerinden ve Zaman Kullanım Anketlerinden Gözlemler · Makaleler

Seçil Aysed Kaya, Emel Memiş / Çalışma ve Toplum, Ekim 2019, Sayı 63

17
Türkiye’nin Çocuk İşçiliği Politikası: Kamu Politikası Süreç Analizi · Makaleler

Çağla Ünlütürk Ulutaş, Tevfik Barbaros Ulutaş / Çalışma ve Toplum, Ekim 2019, Sayı 63

18
Yoksulun Umudu Çocuk: Türkiye’de Suriyeli Tarım İşçisi Çocuklar · Makaleler

Saniye Dedeoğlu, Sinem Sefa Bayraktar, Özgür Çetinkaya / Çalışma ve Toplum, Ekim 2019, Sayı 63

19
1987 Kazlıçeşme Deri İşçilerinin Grev Öyküsü · Makaleler

Özge Kahraman / Çalışma ve Toplum, Ekim 2019, Sayı 63

20
Özelleştirme Kıskacında İşçi Hareketi: Yatağan İşçilerinin 2013-2014 Direnişi · Makaleler

Cüneyt Eren / Çalışma ve Toplum, Ekim 2019, Sayı 63

21
Yargıtay Kararları · Makaleler

Koray Bulut, Osman Umut Karaca / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

23
Sosyal Medya ve Markasal Kullanım Sorunu · Makaleler

Berkay Kırcı / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

24
USPTO Temyiz Kurulunun Birden Çok Renkten Oluşan Renk Markalarının Ayırt Edici Niteliğine İlişkin Kararı · Makaleler

Işıl Selen Denemeç / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

25
Rekabet Kurulu Kararı · Makaleler

Nergis Güven, Oğuzhan Songör / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

26
Dava Şartı Olan Arabulucuk Kapsamındaki Sınai Mülkiyet Uyuşmazlıkları · Makaleler

Osman Umut Karaca / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

27
Telif Hukuku’nda İntihal Kavramı, Anonim Kullanımlar ve Tüm Bunların Karşısında Eser Sahiplerinin Fikri İmzası: “Üslup” · Makaleler

Başak Akgün / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

28
Avrupa’da Birleşik Patent Koruması (Kitap İncelemesi) · Makaleler

Nevhis Deren Yıldırım / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

29
1995 Yılından Günümüze Coğrafi İşaret Koruması · Makaleler

Gonca Ilıcalı / Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ekim 2019, Cilt 21, Sayı 1

30
İflasta Sıra Cetveline İtiraz Davası (İflasta Kayıt Kabul Davası) · Makaleler

Orhan Eroğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2019, Sayı 144

31
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları Işığında İdari Yargının Görev Alanının Belirlenmesine İlişkin Bir İnceleme · Makaleler

Batuhan Aktaş, Serkan Seyhan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2019, Sayı 144

32
Latin Amerika Ülkelerinde Başkanın Sorumluluğunu İşletmek İçin Parlamentoların Kullandığı Araçlar · Makaleler

Ahmet Ekinci / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2019, Sayı 144

34
Gaipliğin Miras Hukuku Bakımından Hüküm ve Sonuçları · Makaleler

Eda Şahin / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2019, Sayı 144

35
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Ön Ödemeli Konutların Değerlemesi · Makaleler

Şebnem Akipek Öcal, Levent Öcal / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2019, Sayı 144

36
Türkpatent Kurumu Nezdinde Patent Edinme Sürecinin Hukuki Değerlendirmesi · Makaleler

Onur Sarı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2019, Sayı 144

37
Hekimin Kusurunun Değerlendirilmesi · Makaleler

Atiye B. Uygur / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2019, Sayı 144

38
Yargıtay Yönünden Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Değerlendirilmesi · Makaleler

Hakan Pekcanıtez / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2019, Sayı 144

39
Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararları (Syok) ve Bu Kararların Ceza Muhakemesi Sistematiği Açısından İrdelenmesi · Makaleler

Hakan Kızılarslan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2019, Sayı 144

40
Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) Sözleşmeleri Üzerine Bazı Düşünceler · Makaleler

Başak Şit İmamoğlu / Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Eylül 2019, Cilt 35, Sayı 3

41
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Bağlamında Öngörülen Doğrudan Karşılaştırmalı Reklâm Yasağı · Makaleler

İfakat Balık / Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Eylül 2019, Cilt 35, Sayı 3

42
Yargıtay Kararları · Makaleler

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Eylül 2019, Cilt 35, Sayı 3

44
Kripto Paraların Ortaya Çıkmaları ve Hukukî Nitelikleri · Makaleler

Asuman Turanboy / Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Eylül 2019, Cilt 35, Sayı 3

45
Kambiyo Senetlerinde Borçlunun Defileri (Savunmaları) · Makaleler

Ersin Çamoğlu / Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Eylül 2019, Cilt 35, Sayı 3

46
Ortaklık Paylarının Devrinde Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerinin Uygulanabilirliği Sorunu · Makaleler

Vedat Buz / Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Eylül 2019, Cilt 35, Sayı 3

47
Hisse Satım Sözleşmelerinde Sonuca Katılmalı Fiyat Düzenlemeleri (Earn-Out Klozları) - Mukayeseli Bir İnceleme · Makaleler

Yeşim M. Atamer, Zahide Altunbaş Sancak / Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Eylül 2019, Cilt 35, Sayı 3

50
Türk Ceza Kanunu’nda Suç Gelirlerinin Aklanması Suçu · Makaleler

Maşallah Maral / İstanbul Barosu Dergisi, Ağustos 2019, Cilt 93, Sayı 4

TEMİZLE


-

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.