S
Göster

Toplam: 7.641

3
Amerika Birleşik Devletlerinde Başkanlığın Düzenleyici İşlemleri · Makaleler

Merve Ünal Açıkgöz, Hasan Tahsin Fendoğlu, Abdul Samet Güler / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2020, Sayı 149

4
Başkanlık Sisteminde Koalisyonlar · Makaleler

Murat Açıl / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2020, Sayı 149

5
Avukatların Aydınlatılmış Onama İlişkin Görüş ve Farkındalıkları · Makaleler

Deniz Çelik, Işıl Pakiş / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2020, Sayı 149

6
Yargıtay Kararları Işığında Medeni Muhakeme Hukukunda Tanık Listesi · Makaleler

Cenk Akil / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2020, Sayı 149

7
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü · Makaleler

Hakan Şeker / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2020, Sayı 149

8
Belediyelerde Sulh Yetkisi · Makaleler

Burç Volkan Zor / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2020, Sayı 149

9
Ekonomik Suçlar · Makaleler

Asuman Aytekin İnceoğlu / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2020, Sayı 1

10
COVID-19’un Düşündürdükleri: Uluslararası Hukukun Pandemiyle Mücadele Rejimine Genel Bir Bakış · Makaleler

Bleda Kurtdarcan, Ş. Özgür Mumcu / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2020, Sayı 1

11
Bir Masaldan Magna Charta’ya, Magna Charta’dan 17. Yüzyıla Mülksüzleşen Köylülerin Hikayesi · Makaleler

Fatma Gül Karagöz / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2020, Sayı 1

12
Perils of Mismatching Human Trafficking For Sexual Exploitation and Sex Work: in The Shade Of Definitional Perplexities of the Trafficking Protocol · Makaleler

Ekin Deniz Uzun / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2020, Sayı 1

13
Dünya Ticaret Örgütü Hukuku Bakımından Uluslararası Ticarette Güvenlik İstisnası · Makaleler

Müslüm Yılmaz / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2020, Sayı 1

14
İdari Usulde Öksüz Kalmış Bir Alan: İdari İşlemlere Karşı Zorunlu İdari Başvurulardan Kaynaklanan Sorunlar · Makaleler

Cihan Yüzbaşıoğlu / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2020, Sayı 1

15
Thomas Hobbes Neden Çocukları Siyasal Toplum Dışına İter? · Makaleler

Ezgi Çaldıran / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2020, Sayı 1

16
Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçları · Makaleler

Ali Hakan Evik / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2020, Sayı 1

17
İnşaat Sözleşmesinde Ayıbın İş Sahibinden Kaynaklanması · Makaleler

Öz Seçer / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2020, Sayı 1

18
Akreditif Açtıran ile Akreditif Bankası Arasındaki İlişki · Makaleler

Gülşah Sinem Aydın, Oğuz Ersöz / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2020, Sayı 1

19
İdari Yargılama Hukukunda Müdahilin Bağımsız Olarak Kanun Yoluna Başvurma Hakkı · Makaleler

Özge Aksoylu / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2020, Sayı 1

20
ICSID Kurallarının Gelişimi ve Önerilen Kapsamlı Son Değişiklikler · Makaleler

İlhan Yılmaz / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2020, Sayı 1

21
Alman Federal Mahkeme Kararları · Makaleler

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2020, Sayı 66

23
Teknolojinin Etkisiyle Dönüşen İş İlişkisinde Giriş Kontrol Sistemleri, Yer Belirleme Sistemleri ve Sosyal Medya Vasıtasıyla İzleme · Makaleler

Selen Uncular / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2020, Sayı 66

24
Türkiye'de Bölgesel Ücret Farklılıklarına İlişkin Bir Durum Değerlendirmesi: İŞKUR Özel Sektör Açık İş İlanları Analizi · Makaleler

Göktan Görmezöz, Hacer Simay Karaalp-Orhan / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2020, Sayı 66

25
Municipal Economic Enterprises vs. State Economic Enterprises: A New Arena for Employment Patronage? · Makaleler

Ahmet Oğuz, Yeşim Pınar Soykut Sarıca, Aslı Taşbaşı / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2020, Sayı 66

26
İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için Bir Yetkinlik Alanı Olarak İşyerinde Yönerge (Talimat) · Makaleler

Ahmet Can Bilgin, Alp Ergör / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2020, Sayı 66

27
Kadının Ücretsiz Bakım Emeğinin Azaltılması Kapsamında Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetlerine Erişim (Kreş) Hakkı · Makaleler

Kamile Türkoğlu Üstün / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2020, Sayı 66

28
Endüstri İlişkilerinin Gelişmesinin Yaşam Kalitesine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme · Makaleler

Hüseyin Sevgi, Oğuz Başol / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2020, Sayı 66

29
Bedeli Ödenmeyen Fazla Çalışma · Makaleler

Mehmet Saim Aşçı / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2020, Sayı 66

31
Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı · Makaleler

Tahliye Gündoğdu / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2020, Sayı 66

32
Afganlı Göçmenlerin Göç Süreçleri ve İşçilik Deneyimleri: Uşak İli Örneği · Makaleler

Hasan Güler / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2020, Sayı 66

33
İnşaat Sektöründe İş Güvenliği Uzmanları Açısından Yüksekte Çalışma Uygulamalarının Değerlendirilmesi · Makaleler

Şefika Çulha, Namık Hüseyinli / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2020, Sayı 66

34
Tarımda Finansallaşma ve Metalaşma Sürecinde Lisanslı Depoculuğun İşlevi · Makaleler

Berna Güler, Selma Değirmenci / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2020, Sayı 66

35
Toplu Pazarlık ve Gelir Eşitsizliği Arasındaki Asimetrik Nedensellik İlişkisi: Yüksek Gelirli OECD Ülkelerinden Yeni Kanıtlar · Makaleler

Gülten Dursun, Evren Denktaş / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2020, Sayı 66

36
Tarımsal Yayım’da Hedef Kitle ve Tarımsal Yayımcının Özellikleri · Makaleler

Ehlinaz Torun Kayabaşı / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2020, Sayı 66

38
Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunma veya İflas Halinin Tahkim Anlaşmasına Etkileri · Makaleler

Süheylâ Balkar / On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2020, Sayfa: 131 - 168

39
Tahkim Anlaşmasının İhlal Edilmesi: Yaptırımlar ve Olası Hukukî Yollar · Makaleler

Berk Demirkol / On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2020, Sayfa: 169 - 183

40
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği · Makaleler

H. Ercüment Erdem / On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2020, Sayfa: 1 - 24

41
Tahkim Anlaşmasının Dürüstlük Kuralı Çerçevesinde Üçüncü Kişilere Teşmili · Makaleler

Hatice Özdemir Kocasakal / On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2020, Sayfa: 25 - 67

42
Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği Konusunda Karşılaşılan Bazı Usul Hukuku Sorunları Hakkında Değerlendirmeler · Makaleler

A. İpek Sarıöz Büyükalp / On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2020, Sayfa: 185 - 212

43
Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi-Temsilci İçin Aranan Özel Yetki · Makaleler

Fatih Işık / On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2020, Sayfa: 213 - 233

44
Yargıtay Kararları Işığında Tahkim Şartının Geçerliliği · Makaleler

Ziya Akıncı / On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2020, Sayfa: 69 - 86

45
Yatırım Tahkiminde (Uyuşmazlık Çözüm Kayıtları Kapsamında) Yetki ve Kabul Edilebilirlik · Makaleler

Bilgin Tiryakioğlu / On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2020, Sayfa: 87 - 101

46
Menfi Tespit Davalarını Zorunlu Arabuluculuğa Dahil Saymanın Gereksizliği Üzerine (İstanbul Bam Kararları Örneğinden Bir Bakış) · Makaleler

Muhammet Özekes, Pınar Çiftçi / Türkiye Barolar Birliği, Mayıs 2020, Sayı 148

47
COVİD-19 Salgını Sebebiyle İcra Takiplerine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi · Makaleler

Aziz Serkan Arslan / Türkiye Barolar Birliği, Mayıs 2020, Sayı 148

48
Borçlar Hukukunda Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması · Makaleler

Gülşah Sinem Aydın / Türkiye Barolar Birliği, Mayıs 2020, Sayı 148

49
İHM Kararlarının Yerine Getirilmesi · Makaleler

A. Füsun Arsava / Türkiye Barolar Birliği, Mayıs 2020, Sayı 148

50
Konaklama Vergisi: Ölçülülük Meselesi · Makaleler

Nuray Aşcı Akıncı / Türkiye Barolar Birliği, Mayıs 2020, Sayı 148

TEMİZLE
-