S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 167

3
Bir Hakkaniyet Meselesi Olarak Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişinin Haksız Fiil Sorumluluğu · Bilgi Notları

Yasemin Kabaklıoğlu Arslanyürek / Lexpera Blog, Haziran 2019

4
Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Taşıyanın Yararlandığı Sınırlı Sorumluluk Esası · Bilgi Notları

Sercan Örsel / Lexpera Blog, Haziran 2019

5
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Kararının Alınmamış Sayılması · Bilgi Notları

Betül Aktaş / Lexpera Blog, Haziran 2019

7
Sözleşmesel Kusur · Bilgi Notları

Elif Beyza Akkanat / Lexpera Blog, Haziran 2019

8
Hizmet Tespit Davası ve Davadan Feragat · Bilgi Notları

Şeyma Akkaşoğlu / Lexpera Blog, Haziran 2019

10
Kamulaştırmada Objektif Ölçü Normu · Bilgi Notları

Cengiz Aşkan / Lexpera Blog, Mayıs 2019

11
Neden Mülteci Hukuku? · Bilgi Notları

Macit Akman / Lexpera Blog, Mayıs 2019

12
İşçi Kuruluşunda Yönetici Olarak Çalışanlar Yetki Tespitinde Dikkate Alınabilir mi? · Bilgi Notları

İpek Kocagil Ersoy / Lexpera Blog, Mayıs 2019

13
Kambiyo Muamele Vergisi Geri Geldi, Döviz Satışlarında Binde 1 Vergi Alınacak · Bilgi Notları

Hamdi Girgin / ProCompliance, Mayıs 2019

16
SPK’dan Yatırım Fonları Tebliği ve Rehberinde Önemli Değişiklikler · Bilgi Notları

Vahdet Deniz / ProCompliance, Nisan 2019

18
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu 4 Eylül 2019 Tarihine Uzatıldı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Nisan 2019

20
TBB Risk Merkezinde Tutulan Negatif Nitelikli Kayıtlara İlişkin Tavsiye Kararı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Mart 2019

24
Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği · Bilgi Notları

Vahdet Deniz Akçaoğlu / ProCompliance, Mart 2019

25
Veri Sorumlusuna Başvuru ve KVKK’ya Şikayet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin KVKK Kararı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Mart 2019

26
Kişisel Veri İhlallerinin KVKK’ya Bildiriminde Uyulacak Süreler Hk. KVKK Kararı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Mart 2019

27
Hayat Sigortasında Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü, İhlali ve Sonuçları · Bilgi Notları

Şeyma Akkaşoğlu / Lexpera Blog, Şubat 2019

28
Zamanaşımının Kesilmesinin Müteselsil Borçlulara Etkisi · Bilgi Notları

Barış Ülker / Lexpera Blog, Ocak 2019

zamanaşımı • müteselsil borç ilişkisi • zamanaşımını kesen sebepler • borçlunun fiili

29
Zamanaşımının Kesilmesinin Müteselsil Borçlulara Etkisi · Bilgi Notları

Barış Ülker / Lexpera Blog, Ocak 2019

30
Robotlar ve Yapay Zeka: Etik ve Hukuki Açıdan Güncel ve Muhtemel Sorular · Bilgi Notları

Semih Yünlü / Lexpera Blog, Ocak 2019

31
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruyu Zorlaştıran İçtüzük Değişiklikleri · Bilgi Notları

Burak Gemalmaz / Lexpera Blog, Ocak 2019

33
Kayıp-Kaçak Bedeli ve Bireysel Başvuru Yolu · Bilgi Notları

Burak Gemalmaz / Lexpera Blog, Aralık 2018

kayıp kaçak bedeli • AYM Bireysel Başvuru • 6719 sayılı kanun • 6446 sayılı kanun

35
Karayolu Trafik Hukukunda Yaya İlk Geçiş Hakkı · Bilgi Notları

Cengiz Aşkan / Lexpera Blog, Kasım 2018

Karayolu Trafik Hukuku • Yaya ilk geçiş hakkı • 2918 Sayılı KTK.m.74 • Yaya Normları KTK.m.68 • Yaya Normları KTY.m.94 • Yaya Normları KTY.m.95 • Yaya Normları KTY.m.138 • Yayalara durarak ilk geçiş hakkı vermek • Karayolu Trafik Hukukunda Yaya İlk Geçiş Hakkı

36
Çalışma Hayatında Cumhurbaşkanı’nın Yetkileri Nelerdir? · Bilgi Notları

Mehmet Bulut / Lexpera Blog, Kasım 2018

37
Kısmi Davanın Ek Davaya Etkisi · Bilgi Notları

Şeyma Akkaşoğlu / Lexpera Blog, Ekim 2018

ıslah • kısmi dava • ek dava • kısmi davada alınan • bilirkişi raporu • kesin delil etkisi

38
Kâr Payı Avansı Dağıtılmasına İlişkin İkincil Mevzuat Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı · Bilgi Notları

Damla Gül Tarhan / Lexpera Blog, Ekim 2018

kâr payı • kâr payı avansı • türk ticaret kanunu • ikincil mevzuat • kâr payı avansı dağıtımı hakkında tebliğ

39
Doğru Hukuk ve Uygulama İçin Kanun Yararına Bozma · Bilgi Notları

Cengiz Aşkan / Lexpera Blog, Ekim 2018

Kanun Yararına Bozma • Kanun Yararına Temyiz • Kanun Yararına Emsal • Kanun Yararına Adalet • Kanun Yararına Bağlayıcılık

40
41
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Halinde İşçinin Sahip Olduğu Haklar · Bilgi Notları

Şeyma Akkaşoğlu / Lexpera Blog, Eylül 2018

iş sağlığı ve güvenliği • çalışmaktan kaçınma hakkı • haklı nedenle fesih • İSG • 6331 sayılı Kanun • risk değerlendirmesi

42
Acil Çıkış Yolcusunun Hukuki Sorumluluğu · Bilgi Notları

Barış Ülker / Lexpera Blog, Ağustos 2018

Sorumluluk Hukuku • Havacılık Hukuku • Borçlar Hukuku

43
Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Edilme Esasları · Bilgi Notları

Şeyma Akkaşoğlu / Lexpera Blog, Ağustos 2018

fazla çalışma • İş Kanunu m. 41 • fazla saatlerle çalışma • 270 saati aşan fazla çalışma • fazla mesai ücrete dahil edilebilir mi • fazla çalışma ücretinin asıl ücrete dahil edilmesi • aylık 22.5 saati aşan fazla çalışma

44
"İmar Barışı" Tebliği Madde 5.(2).a Kapsamında Rücu Hakkının Değerlendirilmesi · Bilgi Notları

Barış Ülker / Lexpera Blog, Temmuz 2018

imar barışı tebliği • imar affı kanunu • yapı kayıt belgesi düzenlenmeyecek yapılar • imar barışı tebliğinde rücu hakkı

45
Hukukta yazı tipi tercihi: Comic Sans ile yazılan bir dilekçe, duruşmaya tişörtle girmekle eşdeğer mi? · Bilgi Notları

Furkan Güven Taştan / Lexpera Blog, Temmuz 2018

yazı tipi • tasarım • hukukçular için tipografi

46
Olağanüstü Fesih · Bilgi Notları

Öz Seçer / Lexpera Blog, Temmuz 2018

haklı sebeple fesih • sözleşmeden dönme hakkı

47
Orman Kanununda Yeni Düzenleme; Ek Madde 15, 16 ve 17 · Bilgi Notları

Cengiz Aşkan / Lexpera Blog, Temmuz 2018

orman kanunu • orman kanunu ek madde 15-16-17 • 7139 sayılı kanun • orman kadastrosu ve 2/B uygulama yönetmeliği • orman sınırı dışına çıkarma

48
Hukuki El Atma (Kamulaştırmama) Halinde Tazminat Davası (Tam Yargı) Yolu Tekrar Açıldı · Bilgi Notları

Burak Gemalmaz / Lexpera Blog, Mayıs 2018

49
Halka Açık Anonim Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemlerine İlişkin İkincil Mevzuatta 18 Nisan 2018 Tarihinde Gerçekleştirilen Değişiklik · Bilgi Notları

Damla Gül Tarhan / Lexpera Blog, Mayıs 2018

halka açık anonim ortaklıklar • halka açık anonim ortaklıklarda önemli nitelikteki işlemler • önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı

50
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Yersiz Ödemeleri Tahsil Esasları · Bilgi Notları

Şeyma Akkaşoğlu / Lexpera Blog, Mayıs 2018

yersiz ödeme • kurumun hatalı işlemi • yersiz ödemelerin geri alınması • sigortalı veya haksahibinin kasıtlı veya kusurlu davranışı • 5510 sayılı Kanun • SGK yersiz ödeme tahakkuku • yetim aylığı • muvazaalı boşanma • ölüm aylığı • yetim aylığının kesilmesi

TEMİZLE


-

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.