S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 415

1
Biri Bizi Hukuka Aykırı Gözetliyor: MOBESE Kameraları · Bilgi Notları

Buket Abanoz / Lexpera Blog, Ekim 2019

2
Stoklarda “Zayi Olma” Kavramının Türk Vergi Sistemi Karşısında Durumu · Bilgi Notları

Ümit Erkan / Lexpera Blog, Ekim 2019

3
Sosyal Medya Kullanımının İş Sözleşmesine Etkisi · Bilgi Notları

Kübra Deniz Çelik / Lexpera Blog, Ekim 2019

4
İşverenin Yönetim Hakkının İşçinin Çalışma ve Dinlenme Sürelerine Etkisi · Bilgi Notları

Kaptan Merter Adınır / Lexpera Blog, Ekim 2019

6
Endüstri 4.0 Sistemi İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatımız Hazır mı ? · Bilgi Notları

Nuray Çelik / Lexpera Blog, Eylül 2019

7
Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi · Bilgi Notları

Vahdet Deniz / ProCompliance, Eylül 2019

8
Devletin Şiddet Tekeli ve Bireysel Silahlanma Paradoksu · Bilgi Notları

Özgür Aydın / Lexpera Blog, Eylül 2019

9
Yürütmenin Durdurulması Kurumunda Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemler · Bilgi Notları

Fuat Evsen / Lexpera Blog, Eylül 2019

11
Sağlık Sebebiyle İşverenin İş Akdini Feshi Mümkün müdür? · Bilgi Notları

Mustafa Keskin / Lexpera Blog, Ağustos 2019

14
Yatırım Vekâleti Yöntemine İlişkin Mevzuatsal Gelişmeler · Bilgi Notları

Vahdet Deniz / ProCompliance, Temmuz 2019

15
Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yöntemleri · Bilgi Notları

Onur Kalkan / Lexpera Blog, Temmuz 2019

16
Mirasçılardan Mal Kaçırma Amacıyla Yapılan Muvazaalı Taşınmaz Satışı · Bilgi Notları

Esra Eviz / Lexpera Blog, Temmuz 2019

17
Yargıtay Kullanmama Nedeniyle İptal Davaları Hakkında Merakla Beklenen Kararını Verdi · Bilgi Notları

Önder Erol Ünsal / IPR Gezgini, Temmuz 2019

18
Yerinde İnceleme Geçiren Teşebbüslerde Elektrik Kesintilerine Dikkat! · Bilgi Notları

Reşit Gürpınar / Lexpera Blog, Temmuz 2019

19
TCMB Başkanı’nın Görevden Alınması Kararının Hukuki Tahlili · Bilgi Notları

Taylan Barın / Lexpera Blog, Temmuz 2019

20
Dava Hakkı Tarafların Birbirlerinin Ticari Sırlarını Öğrenmeleri Vasıtası Olabilir Mi? · Bilgi Notları

S. Hilal Üçüncü / Lexpera Blog, Temmuz 2019

23
Bir Hakkaniyet Meselesi Olarak Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişinin Haksız Fiil Sorumluluğu · Bilgi Notları

Yasemin Kabaklıoğlu Arslanyürek / Lexpera Blog, Haziran 2019

24
Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Taşıyanın Yararlandığı Sınırlı Sorumluluk Esası · Bilgi Notları

Sercan Örsel / Lexpera Blog, Haziran 2019

25
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Kararının Alınmamış Sayılması · Bilgi Notları

Betül Aktaş / Lexpera Blog, Haziran 2019

27
Sözleşmesel Kusur · Bilgi Notları

Elif Beyza Akkanat / Lexpera Blog, Haziran 2019

28
Hizmet Tespit Davası ve Davadan Feragat · Bilgi Notları

Şeyma Akkaşoğlu / Lexpera Blog, Haziran 2019

29
30
Kamulaştırmada Objektif Ölçü Normu · Bilgi Notları

Cengiz Aşkan / Lexpera Blog, Mayıs 2019

31
Neden Mülteci Hukuku? · Bilgi Notları

Macit Akman / Lexpera Blog, Mayıs 2019

32
İşçi Kuruluşunda Yönetici Olarak Çalışanlar Yetki Tespitinde Dikkate Alınabilir mi? · Bilgi Notları

İpek Kocagil Ersoy / Lexpera Blog, Mayıs 2019

33
Kambiyo Muamele Vergisi Geri Geldi, Döviz Satışlarında Binde 1 Vergi Alınacak · Bilgi Notları

Hamdi Girgin / ProCompliance, Mayıs 2019

36
SPK’dan Yatırım Fonları Tebliği ve Rehberinde Önemli Değişiklikler · Bilgi Notları

Vahdet Deniz / ProCompliance, Nisan 2019

38
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu 4 Eylül 2019 Tarihine Uzatıldı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Nisan 2019

40
TBB Risk Merkezinde Tutulan Negatif Nitelikli Kayıtlara İlişkin Tavsiye Kararı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Mart 2019

44
Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği · Bilgi Notları

Vahdet Deniz Akçaoğlu / ProCompliance, Mart 2019

45
Veri Sorumlusuna Başvuru ve KVKK’ya Şikayet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin KVKK Kararı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Mart 2019

46
Kişisel Veri İhlallerinin KVKK’ya Bildiriminde Uyulacak Süreler Hk. KVKK Kararı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Mart 2019

47
Hayat Sigortasında Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü, İhlali ve Sonuçları · Bilgi Notları

Şeyma Akkaşoğlu / Lexpera Blog, Şubat 2019

48
Zamanaşımının Kesilmesinin Müteselsil Borçlulara Etkisi · Bilgi Notları

Barış Ülker / Lexpera Blog, Ocak 2019

49
Zamanaşımının Kesilmesinin Müteselsil Borçlulara Etkisi · Bilgi Notları

Barış Ülker / Lexpera Blog, Ocak 2019

zamanaşımı • müteselsil borç ilişkisi • zamanaşımını kesen sebepler • borçlunun fiili

50
Robotlar ve Yapay Zeka: Etik ve Hukuki Açıdan Güncel ve Muhtemel Sorular · Bilgi Notları

Semih Yünlü / Lexpera Blog, Ocak 2019

TEMİZLE


-

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.