S
Göster

Toplam: 30

1
Eşya Hukuku - Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi • Tescile zorlama davası • Kişisel hakkın şerh edilmesinin etkileri • Çekişmeli hakların şerhi • Geçici tescil şerhi

2
Borçlar Hukuku - Müteselsil Sorumluluk · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Haziran 2018

Zamanaşımı • Sebepsiz Zenginleşme

3
Borçlar Hukuku - Borçlu Temerrüdü, Ceza Koşulu · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Haziran 2018

Borçlu Temerrüdü • Ceza Koşulu • Alacağın Devri • Takas

4
Borçlar Hukuku - Borçların Sona Ermesi, Zamanaşımı · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Borçların Sona Ermesi • Zamanaşımı

5
Borçlar Hukuku - Takas · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Takas

6
Borçlar Hukuku - Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verme · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Haksız Fiil • Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verme • Bedensel Zarar

7
Borçlar Hukuku - Haksız Fiil · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Hukuka Aykırılık Unsuru • Hukuku Uygunluk Sebepleri

8
Borçlar Hukuku - Borçlu Temerrüdü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Öncelenmiş Borca Aykırılık • İfa Güçsüzlüğü • Temsil • Yetkisiz Temsil • Yabancı Para Borçları

9
Borçlar Hukuku - Hata · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Tazminatın Kapsamı • Olumlu Zarar • Olumsuz Zarar • İfa Yeri • İfa Zamanı • Alacaklı Temerrüdü • Borçlu Temerrüdü • Sözleşmeden Dönme

10
İcra ve İflas Hukuku - Yetki, Şikayet · Pratik Çalışmalar

Ferhat Büyükay / Lexpera, Ocak 2018

Yetki • Şikayet • Takip Talebi • İtiraz • İtirazın İptali ve Kaldırılması

11
İcra ve İflas Hukuku - Menfi Tespit · Pratik Çalışmalar

Ferhat Büyükay / Lexpera, Ocak 2018

Haciz • Hacizde İstihkak

12
Borçlar Hukuku - İmkansızlık - Aşırı İfa Güçlüğü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Ocak 2018

İfa İmkansızlığı • Eserin yok olması • Giderim borcu

13
Borçlar Hukuku - Alacaklı Temerrüdü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Aralık 2017

Ödemezlik • Mahsup • Alacaklı Temerrüdü

14
Borçlar Hukuku - Borçların İfası · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Aralık 2017

İfa • İfa Yeri • Üçüncü Kişilerin İfası • Üçüncü Kişiye İfa • İfa Yerine Edim • İfa Uğruna Edim • Seçimlik Borç • Alacaklı Temerrüdü

15
Borçlar Hukuku - Temsil · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Aralık 2017

Yetkisiz Temsil

16
Borçlar Hukuku - Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Kasım 2017

Yazılı Borç Tanıması • Muvazaa • İnançlı İşlem • Şekle Aykırılık

17
Borçlar Hukuku - İrade Sakatlıkları · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Kasım 2017

Yanılma • Aldatma • İşlem Temelinin Çökmesi • Eşitlik İlkesi

18
Borçlar Hukuku - Sözleşmenin Kurulması · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Ekim 2017

Genele Yapılmış Öneri • Herkese Açık Öneri • Sözleşmelerin Şekli • Sözleşmenin İçeriği • Sözleşme Özgürlüğü • Kesin Hükümsüzlük

19
Borçlar Hukuku - İrade Sakatlıkları ve Aşırı Yararlanma · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Ekim 2017

Gabin

20
Borçlar Hukuku - Şekil, Şekle Aykırılık, Hakkın Kötüye Kullanılması, Tahvil, Muvazaa · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Ekim 2017

21
Tam Yargı Davalarında Manevi Tazminat · Makaleler

Eroğlu Durkal Müzeyyen / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2017, Sayı 131

23
Hekimin Hizmetten Çekilme Hakkı · Makaleler

Türe M.Gökhan, Türe Oğuzhan / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2017, Sayı 131

24
25
Kefalet ve Bağımsız Garanti Sözleşmelerinin Sona Erme Halleri · Makaleler

Şahin Onur / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2016, Sayı 126

26
Üst Hakkı İradı ve Bu İradın Ödenmesine İlişkin Alacağın Güvencesi Olarak Kanunî İpotek Hakkı · Makaleler

Özbilen Arif Barış / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2016, Sayı 126

27
Sözleşmenin Devri · Makaleler

Öztürk Berna / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2016, Sayı 125

28
Sahtecilik İddiası Bakımından Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi · Makaleler

Aras Bahattin / Türkiye Barolar Birliği, Nisan 2016, Sayı 124

29
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Göre Mücbir Sebepler ve Sonuçları · Makaleler

Özçelik Ş. Barış / Türkiye Barolar Birliği, Şubat 2016, Sayı 123

30
Ticari işlerde faiz · Tezler

Alper Çağlar Koyuncu, Yüksek Lisans Tezi, 2015

TEMİZLE
-