S
Göster

Toplam: 19

1
Miras Hukuku - Miras Hakkı · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Ekim 2018

Mirasçılık Ehliyeti • Miras Bırakma Ehliyeti • Hakkında Gaiplik Kararı Verilen Kişinin Mirası • Tüzel Kişiler Miras Bırakabilir Mi? • Mirasbırakan Kimdir ?

2
Borçlar Hukuku - Haksız Fiil · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Hukuka Aykırılık Unsuru • Hukuku Uygunluk Sebepleri

3
Eşya Hukuku - Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı - Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı · Pratik Çalışmalar

Gülşah Sinem Aydın, Gülşah Vardar Hamamcıoğlu / Lexpera, Ekim 2017

Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanmanın Şartları - Hükmü • Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanmanın Şartları - Hükmü • Tapu Kütüğünden Malikin Belirli Olmaması • Gaibin Taşınmazının Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanılması • Ölüm Halinde Mirasbırakanın Taşınmazının Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanılıp Kazanılamayacağı Sorunu • Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası • Tescil Davası

4
Ölüm Cezası Geri Gelmeli Mi? · Makaleler

Akbulut İlhan / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2017, Sayı 131

5
Disiplin Soruşturmalarında Memurun Akıl Sağlığının, Alkol Alıp Almadığının Rızası Olmaksızın Tespiti · Makaleler

Süslü Güven / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2017, Sayı 131

6
İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu · Makaleler

Keskin Züleyha / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2016, Sayı 126

7
Düzenleyici İşlemin Konusunun Gayrımeşru Olması (Vakıf Üniversiteleri İle İlgili Yök Düzenlemelerine Eleştirel Bir Yaklaşım) · Makaleler

Demircioğlu Mustafa Yaşar / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2016, Sayı 126

8
Yeni Bir Yetkilendirme (İmtiyaz) Sözleşmeleri Kanunu Yapılmasına Mutlak Bir Gereksinim Vardır · Makaleler

Dursun Hasan / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2016, Sayı 125

10
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bir Değerlendirme · Makaleler

Korkmaz İbrahim / Türkiye Barolar Birliği, Nisan 2016, Sayı 124

11
Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesi Kararlarının Geriye Yürümezliği Sorunu · Makaleler

Babayiğit Mustafa / Türkiye Barolar Birliği, Nisan 2016, Sayı 124

12
Kamu Avukatlarının Türk İdare Hukuku Açısından Dikkate Alınması Gereken Sorunlar · Makaleler

Dalkılıç Elvin Evrim / Türkiye Barolar Birliği, Nisan 2016, Sayı 124

14
Bir Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemi Olarak Adli Arama · Makaleler

Yılmaz Yeşim / Türkiye Barolar Birliği, Nisan 2016, Sayı 124

16
Avukat Hakkında Arama ve Elkoyma · Makaleler

Örs Cengiz Ozan / Türkiye Barolar Birliği, Şubat 2016, Sayı 123

18
Hapishane İdarelerinin Yetkileri ve Hapsedilen Haklarının Sınırı · Makaleler

Sever D. Çiğdem / Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2016, Sayı 122

19
Vatandaşlık Hukuku Temel İlkelerinin Türk Hukuku ve Kıbrıs Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi · Makaleler

Dolunay Ayhan / Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2016, Sayı 122

TEMİZLE
-