S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 5

1
Anonim Ortaklik Payi Üzerinde Kurulan Rehin Hakkina İlişkin Bazi Sorunlar ve Çözüm ÖnerileriMakaleler

Hüseyin Bahadır Çolak / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Eylül 2021, Cilt 37, Sayı 3

2
Sanat Eserlerinin Menkul Kıymetleştirilmesinde Bir Araç Olarak Gayri Misli Sanal Jetonlar (NFT) ve Sahiplerine Sağladıkları Fikri Hakların DeğerlendirilmesiMakaleler

Semih Sırrı Özdemir / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Eylül 2021, Cilt 37, Sayı 3

3
Avalde Eşin Rızası ve Özellikle TBK m. 603 Hükmünün Dolanılması SorunuMakaleler

Nilgün Başalp Yıldırım / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Eylül 2021, Cilt 37, Sayı 3

4
Borçlanma Aracı Sahipleri Kuruluna İlişkin Genel Bir DeğerlendirmeMakaleler

A. Oğuzhan Hacıömeroğlu, Nevin Meral / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Eylül 2021, Cilt 37, Sayı 3

5
Yargıtay KararlarıMakaleler

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Eylül 2021, Cilt 37, Sayı 3

TEMİZLE
-