S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 171

1
Banka Hukukunda Dolaylı Pay Sahipliği Kavramı ve Hukuki Sonuçları: GİRİŞ

Tülay Gökdemir Tamer / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Eylül 2023, Cilt 39, Sayı 3

3
Medeni Usul Hukukunda Görev: VI. KARMA PRENSİBE GÖRE GÖREVİN BELİRLENMESİ

Ali Çetin Aslan / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2022

8
Anonim Şirketlerde Asgari Sermaye Zorunluluğu ve Türk Ticaret Kanunu m. 332/1 Hükmünün Değerlendirilmesi: B- Özel Düzenlemeler

Aybüke Demir / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Haziran 2022, Cilt 38, Sayı 2

10
Yargıtay Kararları

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Mart 2022, Cilt 38, Sayı 1

TEMİZLE
-