Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 596

§1. GENEL OLARAK

7.1

Sorumluluk sebeplerinin yarışması mümkündür. Zararın tazmini için birden çok sorumluluk…

Widmer/Wessner Tasarısı’nın “sorumlulukların yarışması” başlığını taşıyan 53. maddesi şu şekildedir: “Eğer bir kişinin aynı zarardan sorumluluğu farklı sorumluluk nedenlerine dayandırılabiliyorsa, kanunda hükümlerden bazılarının münhasır uygulanacağı açıkça belirtilmediği sürece, mahkeme, mağdur kişiye en uygun tazminat imkânını sağlayacak hükümleri uygular”. Görüldüğü…

Yedinci Bölüm - SEBEPLERİN YARIŞMASI
§2. BK M. 60 HÜKMÜ KARŞISINDA HÂKİMİN SORUMLULUK SEBEBİNİ BELİRMEDEKİ ROLÜ