Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. Mehaz Kanunlardaki Tanımlama

Karşılaştırmalı reklam, mehaz 2006/114 sayılı AB Yönergesinin 2 (c) maddesinde; “Rakibin…

B. Karşılaştırmalı Reklamın Tanımı
2. Türk Hukukundaki Tanımlamalar