Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. Reklam İradesi

Reklamı veren gerçek ya da tüzel kişinin, ifade ettiği sözcüklerin “ticari reklam”…

B. Ticari Reklamın Unsurları
2. Belirli Amaca Yönelik Olma